Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Sponsor- en donatiebeleid

Rabobank ondersteunt vele verenigingen en stichtingen in Helmond met donaties en sponsoring. Wij geven graag een deel van onze winst terug aan de Helmondse samenleving. Rabobank Helmond doet dat door de Rabobank Clubkas Campagne, het Coöperatiefonds en via het Wijkfonds. Voor donaties uit deze fondsen vragen wij geen tegenprestatie.

Sponsoring

Voor sponsoring ligt dit iets anders. Hierbij gaan wij zelf actief op zoek naar partners voor een intensieve samenwerking voor een langere termijn. De partners zelf leveren ook een flink aandeel.
Rabobank heeft gekozen om sponsoring aan te gaan met organisaties uit het Cultuur- en Sportsectorsegment.

Donaties

Wij geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Helmond doneert vanuit de Rabobank Clubkas Campagne, het Coöperatiefonds en via het Wijkfonds. Hiervoor vragen wij geen tegenprestatie.

Rabobank Clubkas Campagne

Met de Rabobank Clubkas Campagne ondersteunt Rabobank Helmond het lokale verenigingsleven. Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Helmond én voldoen aan de voorwaarden, kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Zij ontvangen hiervoor automatisch een uitnodiging in het eerste kwartaal van ieder jaar. Rabobank Helmond stelt hiervoor € 100.000 beschikbaar. De leden van de bank bepalen hoe dit bedrag wordt verdeeld. Zij mogen vijf stemmen uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Elke stem is geld waard en zo beslissen onze leden welk bedrag de clubs ontvangen. De bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne dient de club te besteden aan een maatschappelijk doel.

Roadshow
In de maand mei maken we de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne bekend tijdens een roadshow door de wijken van Helmond. Onze wijkambassadeurs reiken de cheques dan uit aan Helmondse clubs, waarmee veel mooie initiatieven kunnen worden gerealiseerd.

Bekijk hier de aftermovie van Helmond Centrum en West.

Wijkfonds

We investeren graag in goede ideeën. Rabobank steunt projecten die de wijken in Helmond versterken. 

De Rabo wijkambassadeur is een Rabobankmedewerker die bij u in de wijk woont, of zich sterk betrokken voelt bij uw wijk. Die weet wat er speelt in uw buurt en graag meedenkt hoe we samen de wijk kunnen verbeteren. De Rabo wijkambassadeur kan in veel gevallen ook de juiste verbindingen leggen, zijn netwerk inschakelen, of kennis en kunde met u delen.  Onze Rabo wijkambassadeurs helpen u de beschikbare € 10.000 per wijk goed te besteden. Heeft u een idee en daarbij hulp nodig? Ga in gesprek met uw Rabo wijkambassadeur of vraag een donatie aan.

Wijken:

 • Rijpelberg/Brouwhuis: Lilian Dingen, Tjeerd Rintjema, Ellen van Acker, Marion Werff, Jeffrey van Dam.
 • Stiphout/Warande: Homan Coolen, Willeke van de Meerakker en Angela van Kemenade.
 • Helmond Noord en Oost: Bart Aben, Ingrid Heusschen, Kim Martens en Sanne van Eijk.
 • Brandevoort: Ibrahim Esilcimen, Sandra van Hoeck, Grace Timmermans, Kirsti Peeters en Irene van den Bogaart.
 • Mierlo-Hout: Anke van der Plas, Jan Korbijn, Brigitte Romonesco en Daniëlle van Laanen.
 • Dierdonk: Ellen van Kollenburg, Annemarie Hesemans en Maarten Mulders.
 • Centrum en West: Jochem van Hattum, Gina Martens, Simone van Doren, Eline van Bokhoven en Tomas Hendriks.

In 2017 hebben we samen in de wijken tientallen goede initiatieven mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld:

 • Jeugd ATB baan Dierdonk
 • Rabo-goaltjes in ecozone Brandevoort
 • Aanschaf wijkkar wijkraad Helmond-Oost
 • Inrichting nieuwe trefpunt IVN
 • Aanschaf duofiets

Coöperatiefonds

Rabobank steunt projecten die de economie, cultuur & maatschappij in Helmond versterken. De adviseurs van het Coöperatiefonds zijn leden van de ledenraad. Zij beoordelen vier keer per jaar of ingediende projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit het Coöperatiefonds.

Voorwaarden

Wij hanteren de volgende uitgangspunten voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds:

 • het project vindt plaats in Helmond
 • de aanvrager is een vereniging of stichting
 • de aanvraag is voorzien van een sluitende begroting
 • de aanvrager is niet financieel afhankelijk van de Rabobank
 • bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen
 • aanvrager is klant bij Rabobank Helmond

Niet in aanmerking komen:

 • personen en politieke of religieuze projecten
 • projecten die behoren tot de taak van overheid of gemeente
 • projecten die bestaan uit dekking van de exploitatiekosten
 • vaste kosten die op de begroting staan
 • projecten die een winstoogmerk hebben of een ander fonds steunen
 • projecten die al zijn gestart of afgerond
 • terugkerende projecten, die al eerder een bijdrage hebben ontvangen uit het Coöperatiefonds

Aanvragen
Vier keer per jaar beoordeelt de Coöperatiecommissie de projecten. Zij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandelingen. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak, begroting en financieringsopzet. Dien uw initiatief minimaal twee weken voor de vergadering in.

Data vergaderingen

 • Maandag 15 januari 2018
 • Donderdag 17 mei 2018
 • Maandag 2 juli 2018
 • Maandag 22 oktober 2018

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven