Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Helmond sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Bij sponsoring vragen wij altijd een tegenprestatie. Sponsoring is voor ons een vorm van samenwerking, waarbij twee partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij hebben een aandeel in de activiteit van de gesponsorde en zij helpt ons bij het realiseren van onze commerciële doelstellingen.

Voorwaarden

Wij gebruiken de volgende uitgangspunten voor sponsoring:

 • de activiteit vindt plaats in Helmond
 • de aanvraag komt van een vereniging of stichting
 • de vereniging of stichting bankiert bij Rabobank Helmond
 • de vereniging of stichting is niet financieel afhankelijk van de Rabobank
 • Rabobank is de enige bank die de activiteit sponsort

Wij sponsoren geen:

 • personen
 • politieke of religieuze activiteiten
 • activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek
 • activiteiten die slecht zijn voor het milieu
 • vaste kosten die op de begroting staan
 • feesten en jubilea

Mail ons uw aanvraag minimaal twee maanden voor de activiteit plaatsvindt.

Donaties

Wij geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Helmond doneert vanuit de Rabobank Clubkas Campagne, het Coöperatiefonds en via het Wijkfonds. Hiervoor vragen wij geen tegenprestatie.

Rabobank Clubkas Campagne

Met de Rabobank Clubkas Campagne ondersteunt Rabobank Helmond het lokale verenigingsleven. Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Helmond en voldoen aan de voorwaarden kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. In het voorjaar van 2017 vond de eerste editie plaats. Er was een bedrag van € 100.000 beschikbaar. De leden van de bank bepalen hoe dit bedrag wordt verdeeld. Zij mogen vijf stemmen uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Elke stem is geld waard en zo beslissen onze leden welk bedrag de clubs ontvangen. De bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne dient de club te besteden aan een maatschappelijk doel.

Meer informatie over de voorwaarden

Roadshow 

In mei hebben we de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne 2017 bekend gemaakt tijdens een roadshow door de wijken van Helmond. Onze wijkambassadeurs reikten 147 cheques uit aan Helmondse clubs, waarmee veel mooie initiatieven kunnen worden gerealiseerd.

Bekijk hier de aftermovie

Wijkfonds

We investeren graag in goede ideeën. Rabobank steunt projecten die wijken in Helmond versterken. Onze Rabo wijkambassadeurs helpen u de beschikbare € 10.000 per wijk goed te besteden. De Rabo wijkambassadeur is een Rabobankmedewerker die bij u in de wijk woont. Hij of zij denkt graag mee over hoe we samen de wijk kunnen verbeteren. Heeft u een idee? Ga in gesprek met uw Rabo wijkambassadeur of vraag een donatie aan.

Coöperatiefonds

Rabobank steunt projecten die de economie, cultuur & maatschappij in Helmond versterken. De adviseurs van het Coöperatiefonds zijn leden van de ledenraad. Zij beoordelen vier keer per jaar of ingediende projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit het Coöperatiefonds.

Voorwaarden

Wij hanteren de volgende uitgangspunten voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds:

 • het project vindt plaats in Helmond
 • de aanvrager is een vereniging of stichting
 • de aanvraag is voorzien van een sluitende begroting
 • de aanvrager is niet financieel afhankelijk van de Rabobank
 • bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen
 • aanvrager is klant bij Rabobank Helmond

Niet in aanmerking komen:

 • personen en politieke of religieuze projecten
 • projecten die behoren tot de taak van overheid of gemeente
 • projecten die bestaan uit dekking van de exploitatiekosten
 • vaste kosten die op de begroting staan
 • projecten die een winstoogmerk hebben of een ander fonds steunen
 • projecten die al zijn gestart of afgerond
 • terugkerende projecten, die al eerder een bijdrage hebben ontvangen uit het Coöperatiefonds

Aanvragen
Vier keer per jaar beoordeelt de Coöperatiecommissie de projecten. Zij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandelingen. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak, begroting en financieringsopzet. Dien uw initiatief minimaal twee weken voor de vergadering in.

Data vergaderingen

 • dinsdag 4 april 2017
 • maandag 3 juli 2017
 • maandag 9 oktober 2017
 • maandag 8 januari 2018

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven