Organisatie

Organisatie

Rabobank Het Drentse Land wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Martin Eising is directeur coöperatieve Rabobank Het Drentse Land. Martin is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Martin Eising

Martin Eising

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Klaas Schepers, voorzitter Meerten Ubbens Trea Derks- De Vries Iris Bouwers Alice Wösten Emile Zijlstra

Ledenraad

De lokale ledenraad van Rabobank Het Drentse Land denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 35 leden. Zij praten namens de leden regelmatig met de directie over de ontwikkelingen in de regio.

Onze ledenraad bestaat uit

Janiek Arends Mark Beuker Arjen Bezemer Emile Bult-van Dijk Bram Busstra Edwin Gels Chiel Grevers Harry Groenwold Arjan Haan Marc Hoogland Gonja Hospers Agnes Jongman Kor Keller Jan Kiers Jarno Koert Robin Kuper Albert Oving Jan Puper Grietje Ringelier-Knol Chantal Starke Bastian van der Veen Peter Verhaar Leonie Wigger Gerjan Ziengs

Lid worden van de ledenraad