Clubkas Campagne, Verenigingsondersteuning en Coöperatief Dividend

Samen bereik je meer dan alleen. De Rabobank biedt een aantal vormen van ondersteuning aan. Door de Rabobank Clubkas Campagne en ons Coöperatief Dividend versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Lokale ondersteuning

Onze bank biedt een aantal vormen van ondersteuning aan: via de Rabobank Clubkas Campagne, het Coöperatief Dividend en het Verenigingsondersteuningstraject met medewerking van het NOC*NSF en Rotterdam Sport Support. Heeft jouw vereniging of stichting interesse in het Verenigingsondersteuningstraject? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Rabobank Clubkas Campagne

Met de Clubkas Campagne ondersteunt Rabobank Het Haringvliet lokale verenigingen en stichtingen en stelt hiervoor 75.000 euro beschikbaar. Het is voor veel clubs de manier om geld in te zamelen voor hun clubkas.

Stemmen zijn geteld

Dit jaar hebben 356 lokale clubs zich aangemeld voor de Clubkas Campagne. Van 22 februari tot 11 maart konden leden van Rabobank Het Haringvliet hun stem uitbrengen op de club, die naar hun mening een extraatje verdient. Elk lid mocht drie stemmen uitbrengen, maximaal twee stemmen op dezelfde club. Maar liefst 6.684 leden hebben hun stem laten horen. Zij hebben samen ruim 20.000 stemmen uitgebracht! Alle verenigingen en stichtingen die hebben meegedaan, ontvangen een bedrag op rekening van de club. Dit bedrag hangt af van het aantal stemmen, dat de club heeft gekregen.

Bekijk de uitslag van de Clubkas Campagne 2019

Coöperatief Dividend

Met het Coöperatief Dividend stimuleert Rabobank Het Haringvliet innovatieve, maatschappelijke, sociale, culturele, duurzame en economische ontwikkelingen in haar werkgebied. Het doel van het fonds is om een bijdrage te leveren aan onze speerpunten ‘Banking for Food’ en ‘Bankieren voor Nederland’. Jaarlijks stellen we 140.000 euro als Coöperatief Dividend beschikbaar.

Voorbeelden ‘Banking for Food’:

 • Voorlichting voedselverspilling
 • Innovatief voedsel
 • Minder vlees, meer groenten
 • Voorlichting op scholen
 • Gebruik zoet water
 • Overproductie moestuinen

Voorbeelden ‘Bankieren voor Nederland’:

 • Zelfredzaamheid
 • Vitaliteit
 • Burgerinitiatieven
 • Bewustwording maatschappelijke vraagstukken
 • Eenzaamheid
 • Opstarten van samenwerkingsvormen

Voorwaarden Coöperatief Dividend:

 • Een aanvraag kan door klanten en niet-klanten van onze bank worden aangevraagd
 • Een aanvraag kent in principe een maximumbedrag van 10.000 euro
 • Een aanvraag kan één maal per drie jaar worden ingediend
 • Een initiatief dient door meerdere partijen financieel te worden ondersteund
 • Een aanvraag kan worden ingediend door een ingevuld aanvraagformulier met eventuele bijlagen aan ons te mailen
 • Een aanvraag wordt door onze fondsbeheerders (ledenraadsleden en medewerkers) periodiek beoordeeld

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven