Sponsoring, Clubkas Campagne en fondsen

Samen bereik je meer dan alleen. De Rabobank biedt een aantal vormen van ondersteuning aan. Door de Rabobank Clubkas Campagne en bijdragen uit ons Innovatie- en Cultuurfonds versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Samen bereik je meer dan alleen. Rabobank Het Haringvliet biedt een aantal vormen van ondersteuning aan. Door de Rabobank Clubkas Campagne, bijdragen uit ons Innovatie- en Cultuurfonds en het Verenigingsondersteuningstraject met het NOC*NSF en het LKCA. Interesse in het Verenigingsondersteuningstraject stuur ons dan gerust een mail via: communicatie.hhv@rabobank.nl dan geven we u meer informatie. 

Rabobank Clubkas Campagne

Met de jaarlijkse Clubkas Campagne wil Rabobank Het Haringvliet lokale verenigingen en stichtingen ondersteunen en stelt hiervoor 75.000 euro beschikbaar. Het is voor veel clubs de manier om geld in te zamelen voor hun clubkas.

Stemmen zijn geteld

Dit jaar hebben 341 lokale clubs zich aangemeld voor de Clubkas Campagne. Van 27 maart tot 10 april konden leden van Rabobank Het Haringvliet hun stem uitbrengen op de club, die naar hun mening een extraatje verdient. Elk lid mocht drie stemmen uitbrengen, maximaal twee stemmen op dezelfde club. Maar liefst 6.488 leden hebben hun stem laten horen. Zij hebben samen in totaal 19.464 stemmen uitgebracht. Alle verenigingen en stichtingen die meedoen, ontvangen een bedrag op rekening van de club. Dit bedrag hangt af van het aantal stemmen, dat de club heeft gekregen. Stichting Hospice Hoeksche Waard ontving ook dit jaar de meeste stemmen.

Bekijk de uitslag van de Clubkas Campagne 2018

Het Innovatiefonds

Het Rabobank Innovatiefonds steunt vernieuwende en duurzame ontwikkelingen. Het fonds richt zich op de onderzoek- of ontwikkelfase van plannen in de agrarische sector, het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke vernieuwingen. Elk jaar is er voor dit fonds € 100.000 beschikbaar. Vier keer per jaar beoordelen wij de aanvragen.

Voorwaarden

 • Het plan ontstaat door samenwerking van groepen ondernemers, personen en/of instellingen.
 • Deze ondernemers, personen en/of instellingen delen de resultaten met de bedrijfstak waar het project bij hoort.
 • Een aanvraag kan één keer per drie jaar worden ingediend.
 • Een aanvraag heeft een bedrag van minimaal € 5.000 en maximaal € 10.000.
 • Een bijdrage loopt maximaal drie jaar.
 • Wanneer een bijdrage meerdere jaren wordt gegeven, kan de Rabobank jaarlijks een controle uitvoeren.
 • Een aanvraag kan door klanten en niet-klanten van Rabobank Het Haringvliet worden gedaan.

Voorbeelden Innovatiefonds

Agro-onderzoek LTO Noord

Wij geven een bijdrage aan een agro-onderzoek op Goeree-Overflakkee. Dit is aangevraagd door LTO Noord en wordt uitgevoerd door de HAS. Zij onderzoekt hoe deze bedrijfstak kan blijven aansluiten bij de ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee. Bijvoorbeeld voor verduurzaming, recreatie, natuur, economie en vernieuwende ontwikkelingen.

Pact van de Waard

Partijen die meedoen met het Pact van de Waard willen de lokale economie verder ontwikkelen. Zij hebben enkele onderwerpen waarop zij zich richten: een visie op de detailhandel, versterken van agrovernieuwingen, wonen in de Hoeksche Waard en promotie van het gebied. Verschillende partijen zijn bij het Pact van de Waard betrokken, waaronder Zorgwaard, HW Wonen, Scholen, SOHW, LTO en meerdere ondernemersverenigingen.

Meer informatie op Sohw.org/pactvandewaard.nl

Scholenproject Day for Change

Met het project Day of Change wordt leerlingen van twee middelbare school geleerd hoe ze ideeën op een slimme manier kunnen omzetten in de praktijk. Hierbij komen de vakken marketing, duurzaamheid, economie en maatschappij aan de orde. De twee scholen zijn de Prins Mauritschool in Middelharnis en het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland. Als Rabobank Het Haringvliet verzorgen wij gastlessen, we zitten in de jury en verzorgen ruimte voor de slotbijeenkomst.

www.dayforchange.nl/

Het Cultuurfonds

Wij vinden kunst en cultuur in onze regio belangrijk. Ze zorgen voor sociale binding in de samenleving en groei van creativiteit. Wij steunen initiatieven van personen, groepen of verenigingen. Elk jaar is een bedrag beschikbaar van € 40.000.

Rabobank Cultuurprijs
Het meest bijzondere initiatief maakt kans op de Rabobank Cultuurprijs. In samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee en de Culturele Raad Goeree-Overflakkee reiken we elke twee jaar de Rabobank Cultuurprijs uit. Voor de prijs wordt elk jaar € 10.000 gereserveerd.

Voorwaarden

 • Het initiatief gaat over podiumkunst, beeldende kunst of muziek.
 • Het initiatief prikkelt of stimuleert de lokale cultuur en samenleving.
 • Het initiatief is origineel.
 • De aanvrager is een persoon of gezelschap, gevestigd in de Hoeksche Waard of Goeree-Overflakkee.

Voorbeelden Cultuurfonds

Boekuitgave ‘Oorlog in de Hoeksche Waard’

Het Streekmuseum Hoeksche Waard wilde het boek ‘Oorlog in de Hoeksche Waard’ uitgeven. Dit gaat over de Tweede Wereldoorlog in de Hoeksche Waard. De publicatie viel samen met een tentoonstelling in het museum hierover. Rabobank Het Haringvliet steunde de boekpublicatie. Verder werkten onder andere het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen, boekwinkels uit de Hoeksche Waard en vele vrijwilligers voor interviews en teksten schrijven mee.

www.streekmuseumhw.nl/

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren


Bedrijven