Sponsoring, Clubkas Campagne en fondsen

Samen bereik je meer dan alleen. De Rabobank biedt een aantal vormen van ondersteuning aan. Door de Rabobank Clubkas Campagne en bijdragen uit ons Innovatie- en Cultuurfonds versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Samen bereik je meer dan alleen. Rabobank Het Haringvliet biedt een aantal vormen van ondersteuning aan. Door de Rabobank Clubkas Campagne, bijdragen uit ons Innovatie- en Cultuurfonds en het Verenigingsondersteuningstraject met het NOC*NSF en het LKCA. Interesse in het Verenigingsondersteuningstraject stuur ons dan gerust een mail via: communicatie.hhv@rabobank.nl dan geven we u meer informatie. 

Rabobank Clubkas Campagne

Ook dit jaar organiseert Rabobank Het Haringvliet de Clubkas Campagne om lokale clubs te ondersteunen. Maar de clubkasactie start in 2018 eerder dan u gewend bent: vanaf 15 januari tot 12 maart kunnen clubs zich aanmelden. Tussen 27 maart en 10 april stemmen leden van de bank op de deelnemende clubs. 

Stemmen

In 2018 hebben zich 340 lokale clubs aangemeld voor onze Clubkas Campagne. Leden van Rabobank Het Haringvliet bepalen welke clubs een bijdrage krijgen. Van 27 maart t/m 10 april 2018 kunnen zij stemmen op clubs die meedoen aan de Clubkas Campagne. Rond 27 maart ontvangen leden hiervoor een persoonlijke stemcode in de brievenbus. 

Breng hier uw stem uit voor de Clubkas Campagne (website Borst&Partners)

Lees meer over het lidmaatschap van de Rabobank

Voorwaarden deelname Clubkas Campagne

Clubs die een verenigingsrekening bij Rabobank Het Haringvliet hebben, kunnen meedoen aan de Clubkas Campagne. Ook moeten zij zijn gevestigd in de Hoeksche Waard of op Goeree-Overflakkee. Niet alle soorten verenigingen en stichtingen mogen deelnemen. Clubs die niet mogen deelnemen zijn:

 • Politieke partijen
 • Serviceclubs
 • Kerken en religieuze instellingen
 • Verenigingen van eigenaren
 • Personeelsverenigingen
 • Instellingen met een beroepgerelateerd en/of commercieel doel
 • Ondernemersverenigingen
 • Supportersverenigingen
 • Onderwijsinstellingen en alle subafdelingen/commissies
 • Musea en monumentenzorg
 • Bibliotheken
 • Beleggingstudieclubs
 • Beheersverenigingen
 • Goede doelen en hulpverleningsorganisaties
 • Vriendenclubs

Het Innovatiefonds

Het Rabobank Innovatiefonds steunt vernieuwende en duurzame ontwikkelingen. Het fonds richt zich op de onderzoek- of ontwikkelfase van plannen in de agrarische sector, het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke vernieuwingen. Elk jaar is er voor dit fonds € 100.000 beschikbaar. Vier keer per jaar beoordelen wij de aanvragen.

Voorwaarden

 • Het plan ontstaat door samenwerking van groepen ondernemers, personen en/of instellingen.
 • Deze ondernemers, personen en/of instellingen delen de resultaten met de bedrijfstak waar het project bij hoort.
 • Een aanvraag kan één keer per drie jaar worden ingediend.
 • Een aanvraag heeft een bedrag van minimaal € 5.000 en maximaal € 10.000.
 • Een bijdrage loopt maximaal drie jaar.
 • Wanneer een bijdrage meerdere jaren wordt gegeven, kan de Rabobank jaarlijks een controle uitvoeren.
 • Een aanvraag kan door klanten en niet-klanten van Rabobank Het Haringvliet worden gedaan.

Voorbeelden Innovatiefonds

Agro-onderzoek LTO Noord

Wij geven een bijdrage aan een agro-onderzoek op Goeree-Overflakkee. Dit is aangevraagd door LTO Noord en wordt uitgevoerd door de HAS. Zij onderzoekt hoe deze bedrijfstak kan blijven aansluiten bij de ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee. Bijvoorbeeld voor verduurzaming, recreatie, natuur, economie en vernieuwende ontwikkelingen.

Pact van de Waard

Partijen die meedoen met het Pact van de Waard willen de lokale economie verder ontwikkelen. Zij hebben enkele onderwerpen waarop zij zich richten: een visie op de detailhandel, versterken van agrovernieuwingen, wonen in de Hoeksche Waard en promotie van het gebied. Verschillende partijen zijn bij het Pact van de Waard betrokken, waaronder Zorgwaard, HW Wonen, Scholen, SOHW, LTO en meerdere ondernemersverenigingen.

Meer informatie op Sohw.org/pactvandewaard.nl

Scholenproject Day for Change

Met het project Day of Change wordt leerlingen van twee middelbare school geleerd hoe ze ideeën op een slimme manier kunnen omzetten in de praktijk. Hierbij komen de vakken marketing, duurzaamheid, economie en maatschappij aan de orde. De twee scholen zijn de Prins Mauritschool in Middelharnis en het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland. Als Rabobank Het Haringvliet verzorgen wij gastlessen, we zitten in de jury en verzorgen ruimte voor de slotbijeenkomst.

www.dayforchange.nl/

Het Cultuurfonds

Wij vinden kunst en cultuur in onze regio belangrijk. Ze zorgen voor sociale binding in de samenleving en groei van creativiteit. Wij steunen initiatieven van personen, groepen of verenigingen. Elk jaar is een bedrag beschikbaar van € 40.000.

Rabobank Cultuurprijs
Het meest bijzondere initiatief maakt kans op de Rabobank Cultuurprijs. In samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee en de Culturele Raad Goeree-Overflakkee reiken we elke twee jaar de Rabobank Cultuurprijs uit. Voor de prijs wordt elk jaar € 10.000 gereserveerd.

Voorwaarden

 • Het initiatief gaat over podiumkunst, beeldende kunst of muziek.
 • Het initiatief prikkelt of stimuleert de lokale cultuur en samenleving.
 • Het initiatief is origineel.
 • De aanvrager is een persoon of gezelschap, gevestigd in de Hoeksche Waard of Goeree-Overflakkee.

Voorbeelden Cultuurfonds

Boekuitgave ‘Oorlog in de Hoeksche Waard’

Het Streekmuseum Hoeksche Waard wilde het boek ‘Oorlog in de Hoeksche Waard’ uitgeven. Dit gaat over de Tweede Wereldoorlog in de Hoeksche Waard. De publicatie viel samen met een tentoonstelling in het museum hierover. Rabobank Het Haringvliet steunde de boekpublicatie. Verder werkten onder andere het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen, boekwinkels uit de Hoeksche Waard en vele vrijwilligers voor interviews en teksten schrijven mee.

www.streekmuseumhw.nl/

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven