Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Het Haringvliet sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. We zien graag een samenwerking waarbij twee partijen elkaar steunen. Wij helpen u met onze mensen, diensten, kennis en/of geld. Als tegenprestatie vragen wij om publiciteit, promotie, netwerkmogelijkheden of het organiseren van een activiteit.

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Dien uw aanvraag minimaal zes weken voor de activiteit plaatsvindt in. Binnen drie weken hoort u schriftelijk of via e-mail of u een bijdrage krijgt. We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring.

 • De organisatie is klant van Rabobank Het Haringvliet of wil dat worden.
 • De organisatie is gevestigd in de Hoeksche Waard of Goeree-Overflakkee.
 • De activiteit vindt plaats in de Hoeksche Waard of Goeree-Overflakkee.
 • De activiteit is voor een (breed) publiek in de Hoeksche Waard of Goeree-Overflakkee.
 • De organisatie houdt zich bezig met sociale, maatschappelijke, culturele of sportieve activiteiten.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • Een organisatie ontvangt niet meer dan één keer per jaar een bijdrage.

Wij sponsoren geen:

 • Personen.
 • Activiteiten en organisaties met een winstdoelstelling.
 • Feesten en jubilea zonder maatschappelijk belang.
 • Braderieën en rommelmarkten.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Goede doelen.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen.
 • Activiteiten waarbij vaste financiële steun van de Rabobank nodig is.

Voorbeelden sponsoring

Sport

Rabobank Het Haringvliet sponsort veel sportverenigingen, zoals:

 • De Hippische Dagen in Strijen
 • De Hockeyclub Goeree-Overflakkee
 • Golfclub Cromstrijen

Cultuur

Rabobank Het Haringvliet sponsort meerdere culturele instellingen. Bijvoorbeeld:

 • De Vlaggetjesdag in Stellendam
 • Stichting Hoeksche Waard Jazz
 • Tour langs de Boer

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Het Haringvliet doneert vanuit de Rabobank Clubkas Campagne, het Rabobank Innovatiefonds en het Rabobank Cultuurfonds.

Rabobank Clubkas Campagne

De Clubkas Campagne is ook dit jaar dé manier voor verenigingen en stichtingen om geld in te zamelen voor hun clubkas.  Rabobank Het Haringvliet stelt 75.000 euro beschikbaar voor de clubkasactie 2017.  

De stemmen zijn geteld

Dit jaar hebben 337 lokale verenigingen en stichtingen zich aangemeld voor de Clubkas Campagne. De hele maand september konden leden van Rabobank Het Haringvliet hun stem uitbrengen op de club, die naar hun mening een extraatje verdient. Elk lid mocht drie stemmen uitbrengen, maximaal twee stemmen op dezelfde club. Maar liefst 6.259 leden hebben hun stem laten horen. Zij hebben samen in totaal 18.777 stemmen uitgebracht. Alle verenigingen en stichtingen die meedoen, ontvangen een bedrag op rekening van de club. Dit bedrag hangt af van het aantal stemmen, dat de club heeft gekregen. Stichting Hospice Hoeksche Waard ontving ook dit jaar de meeste stemmen. 

Bekijk de uitslag van de Clubkas Campagne 2017

Het Innovatiefonds

Het Rabobank Innovatiefonds steunt vernieuwende en duurzame ontwikkelingen. Het fonds richt zich op de onderzoek- of ontwikkelfase van plannen in de agrarische sector, het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke vernieuwingen. Elk jaar is er voor dit fonds € 100.000 beschikbaar. Vier keer per jaar beoordelen wij de aanvragen.

Voorwaarden

 • Het plan ontstaat door samenwerking van groepen ondernemers, personen en/of instellingen.
 • Deze ondernemers, personen en/of instellingen delen de resultaten met de bedrijfstak waar het project bij hoort.
 • Een aanvraag kan één keer per drie jaar worden ingediend.
 • Een aanvraag heeft een bedrag van minimaal € 5.000 en maximaal € 10.000.
 • Een bijdrage loopt maximaal drie jaar.
 • Wanneer een bijdrage meerdere jaren wordt gegeven, kan de Rabobank jaarlijks een controle uitvoeren.
 • Een aanvraag kan door klanten en niet-klanten van Rabobank Het Haringvliet worden gedaan.

Voorbeelden Innovatiefonds

Agro-onderzoek LTO Noord

Wij geven een bijdrage aan een agro-onderzoek op Goeree-Overflakkee. Dit is aangevraagd door LTO Noord en wordt uitgevoerd door de HAS. Zij onderzoekt hoe deze bedrijfstak kan blijven aansluiten bij de ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee. Bijvoorbeeld voor verduurzaming, recreatie, natuur, economie en vernieuwende ontwikkelingen.

Pact van de Waard

Partijen die meedoen met het Pact van de Waard willen de lokale economie verder ontwikkelen. Zij hebben enkele onderwerpen waarop zij zich richten: een visie op de detailhandel, versterken van agrovernieuwingen, wonen in de Hoeksche Waard en promotie van het gebied. Verschillende partijen zijn bij het Pact van de Waard betrokken, waaronder Zorgwaard, HW Wonen, Scholen, SOHW, LTO en meerdere ondernemersverenigingen.

Meer informatie op Sohw.org/pactvandewaard.nl

Scholenproject Day for Change

Met het project Day of Change wordt leerlingen van twee middelbare school geleerd hoe ze ideeën op een slimme manier kunnen omzetten in de praktijk. Hierbij komen de vakken marketing, duurzaamheid, economie en maatschappij aan de orde. De twee scholen zijn de Prins Mauritschool in Middelharnis en het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland. Als Rabobank Het Haringvliet verzorgen wij gastlessen, we zitten in de jury en verzorgen ruimte voor de slotbijeenkomst.

www.dayforchange.nl/

Het Cultuurfonds

Wij vinden kunst en cultuur in onze regio belangrijk. Ze zorgen voor sociale binding in de samenleving en groei van creativiteit. Wij steunen initiatieven van personen, groepen of verenigingen. Elk jaar is een bedrag beschikbaar van € 40.000.

Rabobank Cultuurprijs
Het meest bijzondere initiatief maakt kans op de Rabobank Cultuurprijs. In samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee en de Culturele Raad Goeree-Overflakkee reiken we elke twee jaar de Rabobank Cultuurprijs uit. Voor de prijs wordt elk jaar € 10.000 gereserveerd.

Voorwaarden

 • Het initiatief gaat over podiumkunst, beeldende kunst of muziek.
 • Het initiatief prikkelt of stimuleert de lokale cultuur en samenleving.
 • Het initiatief is origineel.
 • De aanvrager is een persoon of gezelschap, gevestigd in de Hoeksche Waard of Goeree-Overflakkee.

Voorbeelden Cultuurfonds

Boekuitgave ‘Oorlog in de Hoeksche Waard’

Het Streekmuseum Hoeksche Waard wilde het boek ‘Oorlog in de Hoeksche Waard’ uitgeven. Dit gaat over de Tweede Wereldoorlog in de Hoeksche Waard. De publicatie viel samen met een tentoonstelling in het museum hierover. Rabobank Het Haringvliet steunde de boekpublicatie. Verder werkten onder andere het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen, boekwinkels uit de Hoeksche Waard en vele vrijwilligers voor interviews en teksten schrijven mee.

www.streekmuseumhw.nl/

Rabo Versterkt

Rabobank Het Haringvliet ondersteunt verschillende projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving.

Op de landkaart van Rabo Versterkt ziet u welke projecten wij steunen.

Bekijk de kaart op Raboversterkt.nl

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven