Organisatie

Organisatie

Op 1 januari 2022 zijn Rabobank Flevoland en Rabobank Noordoostpolder-Urk samengevoegd. Samen vormen zij sinds deze datum Rabobank Het Nieuwe Land. Rabobank Het Nieuwe Land wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Wilco Bosgoed is directeur coöperatieve Rabobank Het Nieuwe Land. Wilco is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Wilco Bosgoed

Wilco Bosgoed

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Het Nieuwe Land denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad praat namens de leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in het leefgebied van de bank.