Organisatie

Organisatie

Rabobank Hollandse IJssel wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Judith Cok is Coöperatief directeur van Rabobank Hollandse IJssel. Samen met onze raad van commissarissen en ledenraad zet Judith zich in voor de maatschappelijke thema's van Rabobank; Financieel Gezond Leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Banking4food en Energietransitie.

Judith Cok

Judith Cok

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Hollandse IJssel denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden. Zij praten namens de meer dan 28.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Hollandse IJssel.

Neem contact op met de afdeling Communicatie (088) 726 82 60 voor meer informatie over de ledenraad.