Kracht van de IJmond 2020

De regio IJmond is een veelzijdige regio met veel potentie. Maar hoe zorgen we dat dit in 2020 nog steeds zo is? Wat zijn onze uitdagingen en waar liggen de kansen?

Twee trajecten

Rabobank IJmond heeft in samenwerking met diverse partijen het initiatief genomen om de economische kracht van de IJmond in beeld te brengen. Tegelijkertijd ontwikkelen we een sociaal-maatschappelijke agenda voor de IJmond. Wat zijn de thema’s waar we in de IJmond aan zouden moeten én willen werken?

Concreet aan de slag

Met deze twee trajecten werken we aan een inspirerend toekomstperspectief voor de IJmond. Het uiteindelijke resultaat is een aantal concrete projecten op het gebied van ‘Economie en innovatie’, ‘ Wonen en leefbaarheid’ en ‘Zorg en welzijn’.

Voor en door IJmondianen

Deelnemers pakken deze projecten samen op ter versterking van de individuele gemeenten en de regio IJmond in z’n geheel. Het is een traject van, voor en door de regio. Het gaat om co-creatie: OV IJmond, publieke partijen, vrijwilligersorganisaties, bedrijven en burgers zijn betrokken.

Rapportages

De rapportages en achtergrondinformatie vindt u op SlideShare:

Kracht van de IJmond, samen werken aan een economisch krachtige IJmond in 2020

Eindrapport economisch onderzoek

Achtergrond rapportage

Kracht van de IJmond, samen werken aan een sociaal-maatschappelijk krachtige IJmond in 2020

Eindrapport sociaal-maatschappelijk onderzoek

Achtergrond rapportage

Volg ons op Facebook en LinkedIn

Via Facebook en LinkedIn houden we u op de hoogte van recente ontwikkelingen. Hier vindt u ook uitnodigingen voor toekomstige bijeenkomsten en publicaties.

Volg ons op Facebook (#KvdIJ2020 - sociaal-maatschappelijke agenda)

Volg ons op LinkedIn (#KvdIJ2020 - economische agenda).

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven