Organisatie

Organisatie

Rabobank IJsseldelta wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Stefan Lohuis is directeur coöperatieve Rabobank IJsseldelta. Stefan is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Stefan Lohuis

Stefan Lohuis

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank IJsseldelta. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. In de ledenraad is ruimte voor 35 leden. Zij praten namens onze ruim 16.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio IJsseldelta.