Organisatie

Organisatie

Rabobank Kop van Noord-Holland wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Harry Nieuwenhuizen is directeur coöperatieve Rabobank, leefgebied Kop van Noord-Holland. Harry is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Harry Nieuwenhuizen

Harry Nieuwenhuizen

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Kop van Noord-Holland is de schakel tussen onze bank en de ruim 25.000 leden van de bank en vormt een belangrijk klankbord voor directie en raad van commissarissen. Samen met de medewerkers van de bank zetten zij zich in om de Kop van Noord-Holland in financieel en maatschappelijk opzicht nog sterker te maken. Ledenraadsleden krijgen ten eerste interessant inzicht in het reilen en zeilen van de coöperatieve bank. Verder praten zij vanuit hun achtergrond en namens hun achterban mee over het beleid en de maatschappelijke activiteiten. Tot slot krijgen zij er een netwerk bij, van jong tot oud en met uiteenlopende achtergronden. De ledenraad bestaat uit 30 leden en jaarlijks zijn er vacatures als gevolg van het rooster van aftreden.

Profielschets

Natuurlijk verwachten we bepaalde competenties van een ledenraadslid. Alleen op die manier kunnen we waarborgen dat de mening van onze leden goed wordt uitgedragen. Denk aan kennis van de wensen en opvattingen van leden en klanten, actieve participatie op een of meer in de door de bank benoemde thema's, zichtbare betrokkenheid bij wat er leeft in de markt en maatschappij en het vermogen om interactie te zoeken met de achterban. Vanzelfsprekend ben je lid van Rabobank en woon je in de regio Kop van de Noord-Holland en ben je actief in relevante lokale netwerken. Ben jij betrokken bij Rabobank en geïnteresseerd? Meer informatie over de ledenraad vind je hier.