Organisatie

Organisatie

Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Aernout van der Does is directeur coöperatieve Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen. Aernout is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan. Wil je contact opnemen? Stuur dan een mail naar directie.obr@rabobank.nl.

Aernout van der Does

Aernout van der Does

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. Zij praten namens de meer dan 27.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio.

Wil je met de bank in contact komen over zaken die de ledenraad betreffen? Neem dan contact met ons op via communicatie.obr@rabobank.nl.