Organisatie

Organisatie

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Jelmer Algra, Directeur coöperatieve Rabobank, is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten centraal blijven staan. Daarnaast is hij voorzitter van het Directieteam van de Friese Rabobanken en eindverantwoordelijk voor de thema’s Energietransitie en Banking4Food.

Jelmer Algra

Jelmer Algra

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit minimaal 30 leden. Zij praten namens de meer dan ruim 17.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Noordwest-Friesland.