Directeur coöperatieve Rabobank

Jelmer Algra, Directeur coöperatieve Rabobank, is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten centraal blijven staan. Naast zijn rol als directeur is hij tevens de trekker van de coöperatieve thema’s: Duurzaam Ondernemen, Banking4Food, Energietransitie en Duurzaam Wonen in onze regio.

Jelmer Algra

Jelmer Algra

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit minimaal 30 leden. Zij praten namens de meer dan ruim 17.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Noordwest-Friesland.