Organisatie

Organisatie

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland wordt geleid door een coöperatief directeur met een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Jelmer Algra, Directeur coöperatieve Rabobank, is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten centraal blijven staan. Daarnaast is hij voorzitter van het Directieteam van de Friese Rabobanken en eindverantwoordelijk voor de thema’s Energietransitie en Banking4Food.

Jelmer Algra

Jelmer Algra

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad telt 30-35 leden. De ledenraadsleden praten namens alle leden van het leefgebied regelmatig met de directie en raad van commissarissen over ontwikkelingen in de eigen regio. Een belangrijk onderdeel daarbij is hoe de bank impact kan maken op de maatschappelijke transities: de energietransitie, de voedseltransitie en de transitie naar een inclusieve samenleving.