Organisatie

Organisatie

Rabobank Leiden - Katwijk wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Marius Hovius is directeur coöperatieve Rabobank Leiden - Katwijk. Marius is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Marius Hovius

Marius Hovius

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Leiden-Katwijk houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Leiden-Katwijk denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 31 leden. Zij praten namens de meer dan 20.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Leiden en Katwijk.