Directeur coöperatieve Rabobank

Roelf Polman geeft als Directeur Coöperatieve Rabobank leiding aan Rabobank Lek en Merwede. Hij ontwikkelt de strategie en het beleid van de bank.

Roelf Polman

Roelf Polman

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Lek en Merwede houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Lek en Merwede denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 35 leden. Zij praten namens de meer dan 16.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio.

Jongerenraad

De jongerenraad van Rabobank Lek en Merwede bestaat uit jongeren van 18 tot 27 jaar uit de regio. Deze enthousiaste groep jongeren geeft gevraagd en ongevraagd advies aan onze bank. Hierdoor kunnen wij nog meer betekenen voor de jongeren in onze regio.