Organisatie

Organisatie

Rabobank Lek en Merwede wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Roelf Polman geeft als Directeur Coöperatieve Rabobank leiding aan Rabobank Lek en Merwede. Hij ontwikkelt de strategie en het beleid van de bank.

Roelf Polman

Roelf Polman

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Lek en Merwede houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Lek en Merwede denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 35 leden. Zij praten namens de meer dan 16.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio.