Organisatie

Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Martin Visser, directeur coöperatieve Rabobank, geeft leiding aan Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe. Samen met zijn team ontwikkelt hij het beleid van de bank en is hij er verantwoordelijk voor dat klanten en leden centraal blijven staan. Dit doet Martin samen met de raad van commissarissen en de ledenraad. Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband 'Gelderland-Zuid'.

Martin Visser

Martin Visser

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe houdt onafhankelijk en kritisch toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 40 leden. Zij vormen een belangrijke schakel tussen de 23.000 leden van de bank, de directie en de raad van commissarissen.