Sponsoring en donaties

Het investeren in de gemeenschap is één van de belangrijkste pijlers van Rabobank Merwestroom. Wij dragen graag bij aan de verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving, inclusief initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Een deel van onze winst geven wij daarom terug aan de samenleving. Donaties worden gedaan vanuit de Rabo ClubSupport en het fonds Coöperatief Dividend.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Als coöperatieve bank doen we daarom graag iets terug. Met Rabo ClubSupport investeren we een deel van onze winst in lokale clubs en verenigingen. Van sportclubs tot buurtcomités. Samen vieren we de winst! Inschrijven kan tot 20 september voor de clubs. De stemperiode is van 27 september tot en met 11 oktober voor alle leden.

Fonds Coöperatief Dividend

Met het fonds Coöperatief Dividend steunt Rabobank Merwestroom projecten die de regio sociaal, economisch en cultureel sterker maken. Verenigingen en stichtingen die initiatief nemen om hieraan een positieve bijdrage te leveren, kunnen steun krijgen uit het fonds Coöperatief Dividend. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een bijdrage voor een speciale aanschaf door de vereniging of stichting of voor het vieren van een jubileum. 

Commissie

De aanvragen worden beoordeeld door de commissie Coöperatief Dividendfonds, bestaande uit vijf ledenraadsleden. De commissie vergadert vier keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats aan het begin van de maanden april, juli, oktober en december.

Voorwaarden

De Rabobank ontvangt jaarlijks meerdere aanvragen. Uitsluitend volledig ingevulde aanvraagformulieren die voorzien zijn van een financiële onderbouwing, offertes, overzicht van andere sponsoren en een gedegen plan van aanpak of een projectplan worden in behandeling genomen. Deze informatie kunt u na het invullen van het aanvraagformulier mailen naar communicatie.merwestroom@rabobank.nl. Wij hanteren de voorwaarden van het fonds Coöperatief Dividend.

Let op! Alle donaties vanuit het fonds Coöperatief Dividend zijn inclusief eventueel verschuldigde belastingen.

Voorwaarden

 • De aanvragende organisatie moet gevestigd én actief zijn binnen het werkgebied van Rabobank Merwestroom. Hieronder vallen de gemeentes Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en een gedeelte van de gemeente Molenwaard, namelijk de dorpen: Bleskensgraaf, Brandwijk, Molenaarsgraaf, Oud Alblas, Ottoland  en Wijngaarden. 
 • Het project wordt binnen één jaar na de toezegging van de bijdrage gerealiseerd op basis van een sluitende begroting.
 • Per organisatie wordt maar één aanvraag  in een periode van drie jaar in behandeling genomen. 
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld. Eerdere toewijzing(en) aan soortgelijke projecten geven geen garantie op een donatie.
 • De aanvrager gaat, naast de aanvraag bij de Rabobank, actief op zoek naar donaties en giften van andere partijen.
 • De toezegging bedraagt nooit 100% van de totale investering.
 • Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI) ligt de eventuele toezegging tussen de € 1000 en € 10.000. Instellingen die hier niet aan voldoen kunnen maximaal € 2092 per kalenderjaar belastingvrij ontvangen, in verband met het schenkingsrecht. 
 • Er worden geen toezeggingen gedaan voor :
  - Kosten die jaarlijks terugkeren in de jaarbegroting van de organisatie
  - Activiteiten en organisaties met winstdoelstellingen
  - Politieke of religieuze activiteiten
  - Activiteiten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de overheid, zoals bijvoorbeeld basiszorg of veiligheid op straat.
  - Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.

Wij doneren niet aan:

 • Activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt door de overheid.
 • Kosten die jaarlijks terugkeren in de jaarbegroting van de organisatie.
 • Activiteiten die worden gesponsord of sponsoring kunnen krijgen van de Rabobank.
 • Activiteiten en organisaties met winstdoelstellingen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die vallen onder de verantwoordelijkheid van van de overheid, zoals bijvoorbeeld basiszorg of veiligheid op straat.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.

Let op: alle donaties vanuit het Fonds Coöperatief Dividend zijn inclusief eventuele belastingen.

Ondersteunende projecten

Een aantal voorbeelden van toezeggingen in de afgelopen periode zijn:

 • Stichting multifunctionele accommodatie Oud-Alblas

Stichting multifunctionele accommodatie Oud-Alblas

De stichting MFA Oud-Alblas heeft de maximale bijdrage ontvangen voor de inrichting van de Beemd in Oud-Alblas. Deze nieuwe multifunctionele accommodatie kan worden gebruikt voor sociaal culturele activiteiten in het dorp Oud-Alblas.

 • Seniorenvereniging Hardinxveld-Giessendam

Seniorenvereniging Hardinxveld-Giessendam

De Seniorenvereniging Hardinxveld-Giessendam wil graag een bijdrage leveren aan de ouderen in de samenleving. Ze organiseren leuke activiteiten voor personen vanaf de leeftijd van 50 jaar, ze behartigen de belangen van ouderen in samenwerking met de gemeente Hardinxveld en welzijnsorganisatie Servanda en ze bieden hulp bij het invullen van belastingaangiften. Voor het wekelijkse zanguurtje wilden ze graag een nieuw keyboard en nieuwe muziekstandaards. Mede dankzij de bijdrage uit het fonds Coöperatief Dividend hebben zij dit aangeschaft en kunnen ze weer gezellig zingen met elkaar.

 • Stichting struikelstenen

struikelstenen

Het doel van deze Stichting is om de circa 40 Sliedrechtse slachtoffers van de Holocaust en de Merwedegijzeling, allen voormalige bewoners van ons dorp, te gedenken door middel van de steentjes bij de huizen waar zij hebben gewoond, tijdelijk verbleven of waren ondergedoken. De namen van deze mensen mogen niet in vergetelheid raken. Met een bijdrage uit het fonds Coöperatief Dividend kan de stichting 10 struikelstenen plaatsen.

 • Late Summer Fair

Late Summer Fair

Met een bijdrage uit het fonds Coöperatief Dividend kan de organisatie van de Late Summer Fair in Sliedrecht een aantal goede doelen een gratis kraam aanbieden. Zo kunnen zij hun activiteiten bekend maken bij de bezoekers van de Late Summer Fair.

 • Brandweervereniging Sliedrecht
  De vereniging bestaat dit jaar 65 jaar. Er werd een bijdrage gevraagd voor een gezellig feest om dit jubileum met alle leden te kunnen vieren. De commissie heeft een positief advies uitgebracht en daardoor ontvingen zij een mooie bijdrage voor dit jubileumfeest.

Sponsoring

Rabobank Merwestroom heeft een aantal sponsorovereenkomsten met verschillende sportverenigingen en een aantal culturele organisaties. Wij nemen geen sponsoraanvragen meer in behandeling. In plaats hiervan organiseren wij de Rabobank Clubkas Campagne. Meer informatie over de Clubkas Campagne leest u hierboven.

Vragen

Vragen?
Neem dan gerust contact met ons op door te bellen naar (0184) 673 340. U kunt ook een e-mail sturen: communicatie.merwestroom@rabobank.nl.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven