Organisatie

Organisatie

Rabobank Midden-Limburg wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Harry Lempens is directeur coöperatieve Rabobank Midden-Limburg. Harry is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Harry Lempens

Harry Lempens

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Midden-Limburg. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De leden van de ledenraad praten namens de leden regelmatig met de directie over regionale ontwikkelingen.