Nieuwe samenstelling raad van commissarissen

2 januari 2023 9:38

Wij stellen graag de nieuwe lokale raad van commissarissen (RvC) voor.

Verzend het artikel per e-mail
21-11-2022, Tilburg,

In juli 2022 is Carol van Lent benoemd en vanaf 1 januari 2023 Natasja Leijser. De RvC heeft een coöperatief hart en ziet erop toe dat de Rabobank vanuit het belang van de klant handelt. De RvC houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door de directeur en keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed. Zij ziet er op toe dat de directeur bij belangrijke beleidsvoornemens de leden consulteert en adviezen van de leden in de beleidsvaststelling meeweegt. Daarnaast vervult de RvC een klankbordfunctie voor de directeur en de ledenraad van de bank. Jaarlijks legt de RvC verantwoording af aan de ledenraad van de bank.

Foto van links naar rechts: Natasja Leijser, Hein van Oorschot, Carol van Lent, Sandra Smits en Ernst Sanderse.