Voordracht kandidaat ledenraad Rabobank Hart van Brabant

17 maart 2023 12:16

Rabobank Hart van Brabant heeft ruim 18.000 leden. Zij worden vertegenwoordigd door de ledenraad en vormen de schakel tussen jou en de bank.

Verzend het artikel per e-mail

Nieuwe kandidaat

De volgende kandidaat dragen we aan je voor. Ben je lid van Rabobank Hart van Brabant, dan heb je het recht om zelf kandidaten voor te dragen. Dit dient vóór 16 juni 2023 schriftelijk te gebeuren, ondertekend door 10 of meer leden. Als op deze datum geen nieuwe voordrachten zijn ontvangen, dan is deze kandidaat automatisch verkozen tot lid van de ledenraad van Rabobank Hart van Brabant.

We dragen de volgende kandidaat voor:

Maarten Dewachter:

"Door in de geest van een coöperatie: zorg voor mens, gemeenschap en omgeving, goed nabuur- en rentmeesterschap, welzijn boven welvaart, duurzaamheid standaard en als uitdaging".

Kandidaat ledenraad Hart van Brabant