We zijn op zoek naar ambitieuze ledenraadsleden

10 maart 2022 14:25

Die samen met ons hun leefomgeving willen versterken.

Verzend het artikel per e-mail
We zijn op zoek naar ambitieuze ledenraadsleden
Ben je een energieke samenwerker? Draag je graag bij aan lokale en regionale vraagstukken? En zie je het als een kans om daarbij samen met onze bank op te trekken?

Dan gaan we graag met je in gesprek. Zeker als je gelooft in een coöperatieve bank die met haar ledenraad graag het verschil maakt.

Wat houdt dat in: ledenraadslid zijn?

Binnen de ledenraad heb je een belangrijke rol als vertegenwoordiger van de klanten en leden van Rabobank De Langstraat. Omdat je midden in de lokale leefomgeving staat, ga je makkelijk met je achterban in gesprek, op zoek naar mogelijkheden om elkaar te versterken. Denk hierbij aan je dorp, je stad of je netwerk, maar ook aan mensen die zich net als jij bezighouden met een van onze coöperatieve thema’s:

o Energietransitie (klimaat)

o Duurzaam ondernemen

o Duurzaam wonen

o Banking for Food (voedseltransitie)

o Financieel gezond leven

Als verbinder tussen maatschappij en bank zorg je als ledenraadslid voor impact aan beide zijden.

Naast ledenvertegenwoordiging heeft de gehele ledenraad vier formele rollen, waar je ook invulling aan geeft. Deze rollen zijn vastgelegd in de statuten:

Formele rol (zoals het benoemen van de raad van commissarissen en het vaststellen van het budget voor het coöperatief dividend) Verbindingsrol (de leefomgeving versterken en de financiële en maatschappelijke dienstverlening van Rabobank verbeteren op basis van input van de leden) Signaleringsrol (gevraagd en ongevraagd signalen geven aan de directeur en de lokale raad van commissarissen over wat speelt in het lokale werkgebied) Sparringsrol(klankbord en sparringpartner zijn voor de directeur en de lokale raad van commissarissen over onder andere de (lokale) invulling van de businessplannen).

“Je bent graag van betekenis en krijgt energie van samenwerken”

Wat brengt het jou?

Als lid van onze ledenraad krijg je kansen mee te denken en draag je bij aan de versterking van je leefomgeving en het welzijn van individuen. Daarnaast verbreed je je kennis en ontwikkel je jezelf door samen te werken met stakeholders uit de Rabobankorganisatie en het netwerk van onze bank. Je verbreedt je kennis van bankieren en de vraagstukken van vandaag. Ook kun je je kennis en competenties aanscherpen door gebruik te maken van diverse opleidingsmogelijkheden. Bovendien kun je de ambities, uitdagingen en vraagstukken waar je nu al aan werkt verbinden met onze bank. Je wordt onderdeel van een mooi netwerk van interessante en energieke mensen.

Samen staan we sterker!

Wat verwachten we van je?

Je voelt je betrokken bij de regio. Je voelt je betrokken bij de Rabobank en ons coöperatieve gedachtengoed. Je bent graag van betekenis en krijgt energie van samenwerken. Je bent een echte verbinder. Je ziet de ledenraad als een kans om je eigen activiteiten te verbinden met die van onze bank. Je weet welke vraagstukken in deze omgeving spelen en zoekt graag actief naar mogelijkheden voor de Rabobank om hieraan een positieve bijdrage te leveren. Je woont in de Langstraat of hebt binding met deze regio door bijvoorbeeld je werk of je netwerk. Je staat dicht bij onze leden en bent voor hen goed benaderbaar. Je zoekt graag de samenwerking binnen de ledenraad, met de directeur, met de raad van commissarissen en met andere stakeholders op lokaal en/of kringniveau. Je bent in staat om kritisch het gesprek met hen aan te gaan en samen te komen tot pragmatische en betekenisvolle oplossingen. Je bent 18 jaar of ouder en bent klant en lid bij onze bank.

Herken je jezelf hierin? Dan zien we je reactie tegemoet!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Over de huidige ledenraad

De ledenraad bestaat uit 30 leden, die samen onze klanten en leden vertegenwoordigen. We vinden het daarom belangrijk dat zij een goede en diverse afspiegeling van ons ledenbestand vormen. Daarbij kijken we onder meer naar expertise, netwerk en persoonlijke interesse, maar ook naar leeftijd, geslacht en achtergrond. Een sterke link met onze vijf coöperatieve thema’s is daarbij een pré.

En meer praktisch:

We vergaderen 4 keer per jaar met de gehele ledenraad, een vergadering duurt ca. 2 uur, de voorbereidingstijd is ca 2 uur per vergadering. Daarnaast neem je zitting in een specifieke commissie of themagroep passend bij je kwaliteiten en interesses. Ook deze vergaderen ca 4- 6 maal per jaar. Wij hechten in onze bijeenkomsten aan inspiratie en het voeren van dialogen in een open sfeer.

Maak het verschil en reageer

Ben jij een lokale verbinder? En wil je vanuit onze ledenraad je lokale of regionale leefomgeving versterken? Stuur dan een mail met je cv naar: communicatie.MBR@rabobank.nl o.v.v. Ledenraad Rabobank De Langstraat.
De procedure is in handen van een selectiecommissie, die ook de kennismakingsgesprekken voert.

Vragen?

Heb je nog vragen? Aarzel niet en neem contact op met de directie van onze bank via communicatie.MBR@rabobank.nl