Coöperatief Dividend

10 mei 2024 16:32

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving.

Rabobank Coöperatiefonds

“Impact op de leefomgeving”

Deadlines aanvragen & beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de werkgroep coöperatief dividend, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. Deze werkgroep beoordeelt of initiatieven een bijdrage krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn. Het is belangrijk dat de complete aanvraag tijdig bij ons binnen is. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
15 februarimedio maart
15 junimedio juli
15 novembermedio december

Vanuit het coöperatief dividend steunen we vernieuwende initiatieven die bijdragen aan duurzame ontwikkeling in regio Assen en Noord Drenthe. Samen met jou realiseren we graag de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, voeding en inclusieve samenleving. Heeft jouw vereniging of stichting een goed idee? Bijv. het verduurzamen van je clubhuis, een innovatief project met voedsel of een idee waarbij ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen? En zoek je naar kennis, netwerk en/of financiële middelen om dit idee te realiseren? Nieuwe initiatieven zijn welkom.

Een aanvraag indienen? Klik hier