Coöperatiekring Fryslân strijdt voor gelijke kansen in onderwijs

1 november 2021 15:46

Friesland is een geefkring rijker: Stichting Coöperatiekring Fryslân.

Coöperatiekring Fryslân strijdt voor gelijke kansen in onderwijs

De geefkring

De geefkring bestaat uit een netwerk van betrokken inwoners uit de regio. Samen ondersteunen zij met een financiële bijdrage en eventueel ook met hun kennis en hun netwerk concrete projecten in Friesland. Er is nog plaats voor deelnemers die de stichting financieel willen steunen en betrokken willen zijn bij het selecteren van goede doelen in Friesland.

Schenken met impact en betrokkenheid

Deelnemers van de Coöperatiekring komen jaarlijks een aantal keer samen. Tijdens deze bijeenkomsten kiezen de deelnemers gezamenlijk projecten om te financieren en worden de resultaten door de goede doelen toegelicht. Als deelnemer weet u daardoor altijd welke impact de donatie heeft gehad in Friesland. Omdat deelnemers van de Coöperatiekring betrokken zijn bij de projecten, bieden zij regelmatig hun kennis en netwerk aan voor verdere ondersteuning van het project. Door deelname breidt u uw eigen netwerk uit en leert u meer over kansengelijkheid, goede doelen en over schenken aan goede doelen. De Coöperatiekring is onafhankelijk van Rabobank en heeft een zelfstandig bestuur.

Geefkring ontstaan op verzoek van klanten

Klanten en leden van Rabobank hebben het initiatief genomen om de Coöperatiekring op te richten. Gelijke kansen en een financieel gezonde toekomst staan hoog op onze maatschappelijke agenda. We willen onze gezamenlijke leefwereld versterken en toekomstbestendig maken. Daarnaast is het ons doel om schenken aan een goed doel eenvoudiger, effectiever en leuker te maken. De stichting is ontstaan omdat klanten van Rabobank de selectie van een goed doel vaak complex vinden. Zij missen daarnaast betrokkenheid bij het project omdat het onduidelijk is hoe het geld wordt besteed en welk resultaat is bereikt.

Meer informatie en/of aanmelden

Op de site: Coöperatiekring Fryslân investeert in een kansrijke toekomst (cooperatiekring.nl) leest u meer informatie en kunt u zich aanmelden.