Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

2 februari 2023 15:57

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Wisselingen in de ledenraad van jouw lokale bank

De ledenraad behartigt jouw belangen als lid en klant. Zij is sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. In de samenstelling van de ledenraad zijn elk jaar wisselingen. De nieuwe kandidaat voor de ledenraad is in januari voorgedragen via onze website en hierop zijn geen bezwaren geuit. Ook zijn er geen tegenkandidaten ingediend. Omdat er sprake was van een passende voordracht (evenveel kandidaten als vacatures) hoeven er geen verkiezingen te worden gehouden; de voorgestelde kandidaat is automatisch benoemd.

Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Per 1 februari 2023 treedt toe tot de ledenraad van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland:

    Peter van 't Sant, Offingawier

Voor het totaaloverzicht van de samenstelling van de ledenraad -> klik hier