Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

21 november 2021 23:00

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Wisselingen in de ledenraad van jouw lokale bank

De ledenraad behartigt jouw belangen als lid en klant. Zij is sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. In de samenstelling van de ledenraad zijn elk jaar wisselingen. Zoals aangekondigd in het november-nummer van ons ledenblad Rabo &Co leest u hier welke ledenraadsleden nieuw zijn benoemd. De kandidaten zijn in november voorgedragen via onze website en hierop zijn geen bezwaren geuit. Ook zijn er geen tegenkandidaten ingediend. Omdat er sprake was van een passende voordracht (evenveel kandidaten als vacatures) hoeven er geen verkiezingen te worden gehouden; de voorgestelde kandidaten zijn automatisch benoemd.

Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Per 1 januari 2022 treden toe tot de ledenraad van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland: Dominic Terberg uit Sneek, Nour Ali Janssen uit Sneek, Eibert van Engelen uit Sneek, Rutgert Oldenburger uit Sneek, Suzanne Nagelhout uit Sneek, Alexanne van der Werf uit Oosthem, Theo Ydema uit Sneek, Helle Koning uit Sneek, Simone Silvius uit Sneek.

In 2021 zijn afgetreden: Toine Dinkelberg uit Sneek, Kees Kat uit Sneek, Natasja Kesteloo uit Sneek, Quintus Lampe uit Sneek, Christien Lycklama à Nijeholt uit Oudega (SWF), Henk Siegers uit Sneek, Durk Tinga uit Sneek, Arnold Veenema uit Sneek, Karin Veldhuizen uit Heeg, Jan Veenstra uit St. Nicolaasga, Herre Zonderland uit Lemmer, Belle Dijkstra uit Sneek en Mark Stam, Lemmer.

Judith van der Pol uit Sneek, is herbenoemd voor een nieuwe zittingstermijn.

Voor het totaaloverzicht van de samenstelling van de ledenraad -> klik hier