Coöperatiefonds keert € 10.000,- uit

30 december 2022 17:01

De werkgroep Coöperatief Dividend van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland kent in het vierde kwartaal van 2022 aan 2 projecten in de regio een totale bijdrage van € 10.000,- toe. Deze werkgroep Coöperatief Dividend bestaat uit ledenraadsleden.

Coöperatiefonds keert € 56.250 uit

Het Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst. Wij noemen dat Coöperatief Dividend. De bank steunt daarmee activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving. Denk bijvoorbeeld aan projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt. Samen met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt de Rabobank met een financiële bijdrage nét dat stukje extra.

In 2022 keerde het Rabobank Coöperatiefonds vier keer uit. De volgende deadline voor het indienen van aanvragen is 1 maart. Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar www.rabobank.nl/leeuwarden-noordwest-friesland.

Overzicht toezeggingen

Dorpsbelang Winsum: De inrichting van een informatiecentrum om de historie van het fierljeppen inzichtelijk maken voor een breed publiek en het toekomstbestendig maken van de huidige faciliteiten, € 5.000,- Stichting vrienden van de Stilen: De realisatie van een beweeg- en beleeftuin / ontmoetingsplek voor alle eilandbewoners van Terschelling, € 5.000,-