Coöperatiefonds keert € 20.970 uit

17 februari 2021 16:25

De werkgroep Coöperatief Dividend van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland kent in het eerste kwartaal van 2022 aan 8 projecten in de regio een totale bijdrage van € 20.970 toe. Deze werkgroep Coöpeatief Dividend bestaat uit ledenraadsleden.

Coöperatiefonds keert € 56.250 uit

Het Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst. Wij noemen dat Coöperatief Dividend. De bank steunt daarmee activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving. Denk bijvoorbeeld aan projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt. Samen met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt de Rabobank met een financiële bijdrage nét dat stukje extra.

In 2022 keert het Rabobank Coöperatiefonds vier keer uit. De volgende deadline voor het indienen van aanvragen is 1 juni. Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar www.rabobank.nl/leeuwarden-noordwest-friesland .

Overzicht toezeggingen

Tafeltennisvereniging F.T.T.C. Franeker: activiteiten t.b.v. het toekomstbestendig maken van de club, € 2.500. Interkerkelijke stichting aanloophuis Leeuwarden: activiteiten t.b.v. het bieden van een plezierige en veilige omgeving, € 1.750. Stichting Yeb Hettinga Skoalle Firdgum: toekomstbestendig maken van de stichting, € 4.500. Stichting gemeenschapscentrum It Mienskar Oosterbierum: aanschaf zonnepanelen, € 2.000. Stichting sociaal-cultureel centrum Ien en Mien Goutum: verduur'samen! entree/hal grand café, € 2.500. Muziekvereniging Harmonie Pingjum: bevorderen van de belangstelling voor- en de beoefening van muziek in Pingjum en omstreken, € 2.500. Stichting MFC Piers Stee Kimswerd: verduurzamen gemeenschapshuis, € 4.720. Coöperatie Buurtmarkt Better foar letter Menaam: lokale en duurzame producten laagdrempelig toegankelijk maken voor mensen uit de buurt, € 500.