Coöperatiefonds keert € 96.000,- uit

9 oktober 2023 12:12

De ledenraden van de Friese Rabobanken hebben in het derde kwartaal van 2023 aan 22 maatschappelijke projecten in de regio een totale bijdrage van € 96.000,- toegezegd vanuit het Coöperatiefonds.

Coöperatiefonds

Met een donatie vanuit dit fonds geven we een deel van ons resultaat terug aan de samenleving. Wij noemen dat Coöperatief Dividend. De bank steunt daarmee breed maatschappelijke projecten die gericht zijn op het versterken van de regio als het gaat om de energietransitie, voedseltransitie en transitie naar een inclusieve samenleving. Denk bijvoorbeeld aan projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt. Samen met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt Rabobank met een financiële bijdrage nét dat stukje extra.

Overzicht projecten in Friesland

Benieuwd welke verenigingen en stichtingen een financiële bijdrage ontvangen? Hieronder vind je een overzicht van de initiatieven per regio.

Drachten Noordoost Friesland

    Damclub Oerterp-Drachten: Project 'Jong en oud aan de damtafel' waarmee verschillende generaties (weer) bij elkaar aan tafel komen en actief in beweging komen, € 1.000,-. Stichting Ruurd Wiersma, Burdaard: Verduurzaming van het museumpand, € 3.000,-. CBS De Merlettes, Kootstertille: Creëren van een multifunctioneel binnenplein voor diverse doeleinden, € 5.000,-. Voetbalvereniging Anjum: Verduurzaming van de kantine, € 10.000,-. CBS Johannes Looijengaskoalle, Surhuizum: Realisatie van een vrij toegankelijk en dynamisch speelplein, € 5.000,-. Stichting Skateplein Burgum: Realisatie van een skateplein in het Wetter en Wille Park in Burgum, waar ruimte is om te skaten, maar ook om te bmxen, steppen of skeeleren, € 5.000,-. Voetbalvereniging Hardegarijp: Verduurzaming van de club door aanschaf van LED verlichting, € 7.500,-. Plaatselijk Belang Buitenpost: Project Buitenpost Mobyl ter vergroting van de mobiliteit van minder mobiele mensen om zelfstandig mee te kunnen doen met de Mienskip van Buitenpost, € 3.000,-. Stichting Doarpshûs "De Einekoer", Ryptsjerk: Verduurzaming en het toekomstbestendig maken van het dorpshuis, € 2.500,-.

Sneek-ZuidwestFriesland

    Voetbalvereniging TOP'63, Oppenhuizen, Uitwellingerga: Een gasloze toekomst: verduurzaming van het clubgebouw, € 3.000,-. Stichting dorpshuis It Himsterhûs, Oosthem: Verduurzaming van het dorpshuis, € 5.000,-. Stichting Dorpshuis "De Hichte", Oldeouwer, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule: Van het gas af: verduurzaming van het dorpshuis, € 5.000,-.

Heerenveen-Zuidoost Friesland

    Oudervereniging Openbare Daltonbasisschool de Oosterbrink, Boijl: Aanleg van een nieuw schoolplein, € 7.500,-. Voetbalvereniging Trinitas, Boijl: Aanschaf pannakooi en inrichten van een speeltuin voor het gehele dorp, € 7.500,-. Vogelwacht Wolvega e.o.: Aanschaf van een faunadrone t.b.v. weidevogelbescherming, € 3.000,-. Plaatselijk Belang Is Uw Belang, Munnekeburen, Scherpenzeel, Spanga: Aanschaf mobiele geluidinstallatie voor gebruik door alle verenigingen en stichtingen in de Groote Veenpolder, € 750,-. Energie Coöperatie Aengwirden, Gersloot, Luinjeberd, Terband, Tjalleberd: Aanschaf van warmtebeeldcamera's voor het project ‘Warmtelek in Beeld’, € 750,-.

Leeuwarden-Noordwest Friesland

    Naturekoöperaasje Baarderadiel, Leeuwarden: Realisatie van een vogeluitkijkpunt i.s.m. scholieren, ter vergroting van het draagvlak bij burgers voor agrarisch natuurbeheer, € 5.000,-. Sportstichting Achlum: Project Achlum yn beweging waarbij o.a. een openbaar toegankelijke beweegtuin wordt gerealiseerd, € 5.000,-. De Wergeaster Reed, Wergea: Verduurzamen van de ijsbaanverlichting, € 3.500,-. Scouting Duco van Martena, Leeuwarden: Verduurzamen en toekomstbestendig maken van het clubgebouw, € 5.000,-. Tennisvereniging De Vierslag: Verduurzaming van het clubgebouw, € 3.000,-.

Aanvraag indienen?

In 2023 keert het Rabobank Coöperatiefonds nog één keer uit. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 15 november. Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar het kopje 'Onze coöperatieve bijdrage' op onze Homepagina.