Veel belangstelling voor Rabo ClubSupport Inspiratieavond

16 februari 2024 10:24

Maandagavond 12 februari kwamen vrijwilligers van ruim 60 verschillende verenigingen en stichtingen naar de Inspiratieavond Rabo ClubSupport in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Van korfbalverenigingen tot bridgeclubs en van ijsclubs tot muziekverenigingen en ieder met hun eigen doelen, dromen en ambities.

RCS Inspiratieavond Friesland 2024

Tijdens de inspiratieavond lieten we zien wat Rabo ClubSupport Ondersteuning verenigingen en stichtingen te bieden heeft. De avond werd geopend door avondvoorzitter Hans van Egdom en Rob Lijzenga, Directeur coöperatieve Rabobank. Daarna ging het woord naar Erben Wennemars, ambassadeur van Rabo ClubSupport. Erben vertelde over zijn ervaringen op de Olympische Spelen, de wereld van de topsport en dat de familie Wennemars pas echt ontdooit wanneer er ijs ligt! Zo is zijn vader al meer dan 50 jaar penningmeester van de plaatselijke ijsclub. Vanuit de zaal kwam herkenning; bij veel vrijwillige besturen zie je dat het lastig is om opvolgers te vinden.

Door Samenwerking Groot

Namens drum- en showfanfare DSG vertelde Akke Miedema enthousiast over het Rabo ClubSupport ondersteuningstraject wat zij hebben gevolgd. DSG staat voor ‘Door Samenwerking Groot' en bestaat pas een jaar. Met behulp van trajectbegeleiders Rabo ClubSupport is vanuit de dorpsverenigingen Minnertsga, Menaam en Sexbierum één nieuwe vereniging opgericht.

Ledenwerving en stappenplan renovatie

Namens jeu de boules vereniging Opsterland uit Gorredijk waren mevrouw Wiesje Lezwijn en trajectbegeleider Ronald de Vries aanwezig. Ronald heeft de jeu de boules vereniging geholpen met ledenwerving en een stappenplan voor de renovatie van het jeu de boulesterrein.

Ambities en uitdagingen

Vervolgens gingen de aanwezigen onder begeleiding van een trajectbegeleider in gesprek over de ambities of uitdagingen van hun eigen club. En het belangrijkste van alles: wat kunnen we vanuit Rabo ClubSupport Ondersteuning voor de club betekenen? Hulpvragen konden direct worden ingediend en hier werd volop gebruik van gemaakt. Op de avond zelf werden al 44 hulpvragen ingediend.

1-op-1 begeleiding

Rabo ClubSupport is een initiatief van NOC*NSF, LKCA en Rabobank. In Friesland is Allard Donker procesbegeleider NOC*NSF, alle hulpvragen komen bij hem en zijn team binnen. Vervolgens wordt bekeken welke ondersteuningsvorm het beste bij de club past, zie afbeelding hieronder. Wanneer voor 1-op-1 begeleiding wordt gekozen volgt in maart of april het intakegespek. In Friesland worden trajectbegeleiders Rabo ClubSupport vanuit Sport Fryslân of Keunstwurk ingeschakeld.

Dia RCS Inspiratieavond Friesland

Hulpvraag zijn het hele jaar door welkom!

Goed om te weten dat hulpvragen niet alleen na een inspiratieavond kunnen worden ingediend, maar het hele jaar door welkom zijn. Ken jij een vereniging of stichting waar we mogelijk wat voor kunnen betekenen? Klik hier voor meer informatie over Rabo ClubSupport in Friesland en het indienen van een hulpvraag.

Online workshops van 18 t/m 28 maart

Van 18 t/m 28 maart organiseren we voor alle sport- & cultuurverenigingen en stichtingen in Nederland een aantal online workshops. Tijdens deze workshops ga je samen met een expert aan het werk met bijvoorbeeld inclusie, verduurzamen of ledenbinding. Meer informatie en aanmelden.