Green Deals voor verduurzaming Friese bedrijfsterreinen

4 december 2023 10:47

In navolging op de Green Deal met het Leeuwarder Bedrijvenvereniging De Zwette tekende Rabobank onlangs een Green Deal met Bedrijventerrein Betterwird in Dokkum. Inmiddels zijn er vergaande gesprekken met nog zes andere Friese bedrijfsterreinen om tot afspraken te komen.

zonnepanelen

Energieneutraal en circulair

Het doel van een dergelijke samenwerking is een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig bedrijventerrein. Dit vraagt om aanpassingen en investeringen, maar biedt ook kansen op het gebied van besparing, vergroening van het bedrijventerrein en het genereren van inkomsten door het opwekken van duurzame energie. Dit initiatief -van en voor ondernemers- zorgt dan ook voor mooie stappen in verduurzaming voor het bedrijventerrein als geheel én voor elke individueel gevestigde onderneming.

Samen de energietransitie versnellen

Rabobank stimuleert het afsluiten van Green Deals omdat het aansluit bij één van haar meest belangrijke speerpunten: het versnellen van de Energietransitie. Reden voor Rabobank om als partner bij de Friese Green Deals betrokken te zijn én te blijven.