Ledenraadraadslid Tycho Tomassen is één van de vertegenwoordigers van de leden van Rabobank Apeldoorn en omgeving

20 november 2023 15:59

Rabobank is een coöperatie met ruim 2 miljoen leden. Dit is uniek in de Nederlandse bankenwereld. De belangen van de leden worden behartigd door de ledenraad. Elke lokale Rabobank heeft een ledenraad. Tycho Tomassen is één van de vertegenwoordigers van de leden van Rabobank Apeldoorn en omgeving.

Tycho Tomassen

“Ik probeer ervoor zorgen dat verenigingen, energiecoöperaties en bedrijven meer zicht krijgen op de mogelijkheden die de Rabobank kan bieden, financieel of met kennis en kunde.”

Tycho Tomassen (49) woont in Voorst. Hij is directeur van EnergieMarke Exploitatie in Apeldoorn en bestuurder van energiecoöperatie EnergieMarke Voorst. Daarnaast is Tycho strateeg energie bij The Economic Board Arnhem-Nijmegen en houdt hij zich bezig met energiehubs. Ook is hij vrijwilliger bij de Voorster Tennisclub.

Je bent sinds september 2022 ledenraadslid. Wat houdt je rol in? En hoe geef jij hier betekenis aan?

‘Als ledenraadslid ben je zoveel mogelijk de stem van de leden vanuit de regio. Ik ben gevraagd om toe te treden tot de ledenraad van Rabobank Apeldoorn en omgeving vanwege mijn expertise in de energietransitie. Mijn rol is het aanjagen en verbinden van kansen in de energietransitie waar de Rabobank op kan inhaken. Ik ga in gesprek met allerlei partijen in de regio en dan specifiek in mijn dorp en Apeldoorn en omgeving, en kijk of er lokale projecten zijn die ik aan kan dragen voor het Coöperatief Dividend. En ik probeer ervoor zorgen dat verenigingen, energiecoöperaties en bedrijven meer zicht krijgen op de mogelijkheden die de Rabobank kan bieden, financieel of met kennis en kunde. We houden bijvoorbeeld een Energiecafé om voorlichting te geven over de energietransitie en de rol die de bank hierin kan vervullen.’

‘Ik ben over de hele linie bezig met de energietransitie, vanuit mijn werk, mijn bedrijf en vanuit mijn dorp Voorst in de energiecoöperatie. In Apeldoorn waar mijn kantoor zit, houd ik mij ook nog bezig met een initiatief dat Energiehaven heet. Dit gaat om het verduurzamen van bedrijventerreinen. Daar haakt de Rabobank ook op aan.’

‘Voor mij persoonlijk is de ledenraad een mooi netwerk om aan deel te nemen. En de themagroep Energietransitie is van toegevoegde waarde in datgene wat ik dagelijks al doe. Er heerst een goede sfeer, zowel in de ledenraad als in de vijf themagroepen die er zijn. Deze groepen volgen ieder hun eigen pad, in de ledenraad bespreken we gezamenlijk de stand van zaken.’

‘We hebben momenteel 30 leden. We zijn op zoek naar nieuwe ledenraadsleden. Eind van dit jaar gaan een aantal mensen weg, omdat hun termijn erop zit. Hierdoor verliezen ook verschillende themagroepen expertise.’

‘De ledenraad reikt ook cheques uit in het kader van Rabo ClubSupport. Ik heb onlangs twee cheques uitgereikt. Eén aan de tennisvereniging in Voorst voor het kopen van nieuwe jeugdkleding. De andere cheque was voor de Kermis en Oranjevereniging Voorst. De reacties op de bijdrage waren heel positief. Ik merkte wel dat de verenigingen tot het besef kwamen dat de bedragen hoger hadden kunnen zijn en dat ze er wat meer uit hadden kunnen halen. Dat is dus een stimulans om de volgende keer de leden, die lid zijn van de Rabobank, meer te enthousiasmeren om te stemmen op hun club.’

Rabobank is een coöperatie met leden. Hoe kijk je hier tegenaan?

‘Als je lid bent, voel je een grotere betrokkenheid bij de lokale bank. Leden kunnen via de ledenraad meehelpen met een stukje sturing en invulling van de organisatie. Dat er lokaal kan worden ingespeeld op ontwikkelingen in de markt zie ik als toegevoegde waarde.’

Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu

Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu en richt zich daarbij op vijf thema’s: Financieel gezond leven, Duurzaam wonen, Duurzaam ondernemen, Energietransitie en Banking4Food. Tycho, jij bent gekoppeld aan het thema Energietransitie. Welke kansen zie jij in jouw leefgebied voor dit thema?

‘Energietransitie is de integrale aanpak van de ontwikkelingen in de energiemarkt. Je hebt ook andere thema’s die raken aan energietransitie, zoals duurzaam ondernemen en duurzaam wonen. Als themagroep houden we ons bezig met de vraag hoe we vanuit Rabobank Apeldoorn en omgeving invulling kunnen geven aan de energietransitie.’

‘We hebben een hele lijst met initiatieven en kansen benoemd. Die hebben we aan het begin van het jaar opgesteld. Er is een aantal kansrijke projecten die we met een financiële bijdrage uit het Coöperatief Dividend kunnen helpen. Het lijkt erop dat het voor het eind van dit jaar lukt om de aanvraag voor een bijdrage voor twee of drie initiatieven goedgekeurd te krijgen, en dan is het voor ons al succesvol.

‘Zo is er bijvoorbeeld een initiatief in Bussloo. Daar willen ze een insectenhotel creëren met daarboven zonnepanelen. Een ander concreet voorbeeld, waarvoor een stukje van het Coöperatief Dividend ingezet kan worden, is Bedrijventerrein Noord in Apeldoorn. Daar wordt een energiecoöperatie opgericht, mede gestimuleerd vanuit de Rabobank. En Bedrijven Kring Apeldoorn Zuid heeft een aanvraag ingediend voor een laadplein.’

Kun je iets meer vertellen over het Coöperatief Dividend?

‘Het Coöperatief Dividend is een deel van de winst die de Rabobank ieder jaar reserveert voor lokale projecten. Mensen kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit dit fonds. Die bijdrage hoeft niet financieel te zijn, het kan ook gaan om kennis delen, de inzet van medewerkers of middelen Ik zit zelf niet in de commissie Coöperatief Dividend en heb dus geen rol in de beoordeling van de projecten. Maar ik kan initiatiefnemers wel begeleiden in het proces en ze helpen met bijvoorbeeld het invullen van de aanvraag als ze dit lastig vinden. Er moet natuurlijk wel een plan met een begroting zijn. Ik kijk ook of het initiatief haalbaar is en of het past binnen het thema, want dat is wel een van de voorwaarden.’

Waar kunnen mensen met een initiatief hun aanvraag voor het Coöperatief Dividend indienen?

‘Op de website van Rabobank Apeldoorn kan er een aanvraag worden ingediend voor een bijdrage uit het Coöperatief Dividend door en e-mail te sturen.. Er staat een link op de site. Daarna maakt een van de ledenraadsleden een afspraak om het initiatief te bespreken. Alle voorwaarden waaraan het initiatief moet voldoen zijn op de website te vinden.’

’Kijk op: Onze coöperatieve bijdrage - Apeldoorn en omgeving- Rabobank onder het kopje ‘Coöperatief Dividend’.