Rabobank maakt verduurzamen van (sport)accommodaties aantrekkelijk

3 november 2021 09:24

Verduurzaming is niet iets dat alleen voorbehouden is aan bedrijven en particulieren. Ook steeds meer verenigingen en stichtingen (hierna: clubs) pakken hierin hun verantwoordelijkheid door het verduurzamen van hun (sport)accommodaties. Toch is het aantal clubs dat de plannen om te verduurzamen echt concreet maakt nog relatief klein.

Ontwikkelingen kantoor Epe

Het belang van verduurzamen van (sport)accommodaties

Er zijn verschillende redenen waarom het voor clubs interessant is om te verduurzamen. Allereerst is er het maatschappelijk belang. Door te investeren in duurzaamheid laat je als bestuur van een club aan de buitenwereld - en aan je leden in het bijzonder - zien dat je graag een steentje bijdraagt aan een betere, schonere wereld.

Daarnaast is er een financieel belang om te verduurzamen. Energie wordt immers alleen maar duurder. Zo is bijvoorbeeld stroom in twee jaar tijd meer dan 50% duurder geworden. En als je dan weet dat energiekosten met gemiddeld 15% een substantieel deel uitmaken van de begroting, dan wordt dit financiële belang direct duidelijk. Het gevolg van de stijgende energiekosten is dat de exploitatiekosten steeds zwaarder drukken op de begroting van clubs. Uiteindelijk kan dit gevolgen hebben voor de toekomstbestendigheid van een club. Verduurzamen van een (sport)accommodatie is besparen op energiekosten en is hiermee een investering die zichzelf op termijn terugverdient.

Aanbod voor clubs van Rabobank Salland

Rabobank hecht grote waarde aan verduurzaming en is vastbesloten haar maatschappelijke bijdrage aan verduurzaming van energieopwekking te intensiveren. We geloven ook hierbij in de kracht van verenigingen als het cement van onze maatschappij, ze zijn van groot belang voor de toekomst. Rabobank Salland helpt clubs te verduurzamen door een deel van de winst in te zetten om investeren in zonnepanelen financieel aantrekkelijk(er) te maken voor clubs.

Concreet: Door middel van een eenmalige donatie vergoedt Rabobank 50% van de rentekosten van een Rabobank Leasecontract ten behoeve van de aanschaf van zonnepanelen.

Dit levert clubs al snel een besparing op van enkele honderden tot duizenden euro’s!

Voorwaarden deelname

* De aanvrager moet een vereniging of stichting zijn op het gebied van sport & cultuur en moet bankieren bij Rabobank Salland

* Het leasecontract moet bij Rabobank afgesloten zijn

* De donatie is maatwerk en wordt berekend op basis van het leasecontract en bedraagt 50% van het totaalbedrag aan rentekosten gedurende de looptijd

* De donatie wordt bij aanvang van het leasecontract in één keer overgeboekt

* De maximale donatievergoeding bedraagt € 5.000,-

* Deze actie loopt tot eind 2021. Dat betekent dat je aanvraag uiterlijk 20 december 2021 bij ons binnen dient te zijn

Meer informatie

Heb je als bestuurder van een club interesse in deze actie en wil je hier graag meer van weten? Laat het ons weten via communicatie.mon@rabobank.nl.