‘Wij werken samen aan een biobased bouwketen in Salland’

24 januari 2023 13:50

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, moet de bouwwereld verduurzamen. Deze opgave vormt weliswaar een enorme uitdaging, maar hij biedt óók kansen. Zo onderzoeken boeren, teeltverwerkers en bouwers uit Salland of zij samen een biobased bouwketen kunnen opzetten, waarbij teelten als miscanthus, hennep en sorghum verwerkt worden tot duurzame bouwmaterialen. Het samenwerkingsproject zit nog in de verkenningsfase, maar de deelnemende partijen zijn alvast erg enthousiast.

Verzend het artikel per e-mail

Verkenningsfase

‘Verduurzamen is een maatschappelijke opgave die je niet in je eentje kunt vervullen. Daarom vind ik het zo mooi dat ruim 40 boeren, teeltverwerkers en bouwers in Salland samen de handschoen hebben opgepakt en kijken óf en hoé we een biobased bouwketen kunnen opzetten.’ Aan het woord is Ellis Lugtenberg, boerin uit Salland en lid van de initiatiefgroep. ‘Samen zijn we pioniers die onderzoeken hoe we, op basis van een langjarig verdienmodel, biobased teelten kunnen verwerken tot duurzame bouwmaterialen. Vanuit de bouwwereld is er vraag naar deze duurzame producten en wij zien kansen om ze te produceren. Nu is het zaak om de verschillende werelden bij elkaar te brengen.’ De eerste stappen hiervoor zijn inmiddels gezet. In november vorig jaar vond de eerste van drie verkenningsbijeenkomsten plaats en op 17 januari jongstleden de tweede. Ellis: ‘Inmiddels leren de deelnemende partijen elkaar steeds beter kennen, we delen kennis en samen onderzoeken we de meerwaarde die deze biobased bouwketen op kan leveren voor Salland.’

Steun van Building Balance…

Ellis vervolgt: ‘Het is goed om te zien dat we niet alleen staan in ons streven. Zo krijgen we onder andere ondersteuning van het landelijke programma Building Balance, waarvan Jasper van den Munckhof de programmamanager is.’ Jasper: ‘Building Balance heeft als doel de teelt en het gebruik van biobased materialen in de bouw te versnellen en op te schalen. Bijvoorbeeld door geïnteresseerde ondernemers te vertellen hoe biovezels uit diverse gewassen kunnen worden verwerkt tot biobased materialen zoals isolatiewol, mdf-alternatieven en inblaasvezels. Ons doel is dat ondernemers deze kansen echt gaan omarmen. En dat gebeurt in Salland.’

… en van Rabobank

Daarnaast krijgt het initiatief steun van Rabobank kring Midden-Oost-Nederland, zo vertelt business development manager Wietske Eilander: ‘Rabobank wil bijdragen aan positieve veranderingen en zet zich in voor een duurzamere samenleving. Zowel de bouw als de landbouw staan voor grote uitdagingen in deze tijd. Biobased zien wij als een kansrijke ontwikkeling. We vervullen graag een rol in het inzetten van ons netwerk bij de ontwikkeling van een nieuwe keten. En versnellen voor Salland het ontstaan daarvan, door onder andere deze bijeenkomsten te faciliteren.’

Coöperatieve gedachte

Net als de andere deelnemers is Wout Jansen Holleboom van bouwbedrijf Bajo Bouw uit Raalte/Mariënheem enthousiast over het samenwerkingsproject. ‘Mijn ideaalbeeld is dat ons bouwbedrijf de benodigde grondstoffen voor duurzame bouwmaterialen uit deze regio kan halen, zodat alle partijen er baat bij hebben. Het is mooi om te zien dat deze coöperatieve gedachte bij de deelnemers leeft. Samen staan we te popelen om met de biobased bouwketen aan de slag te gaan.’