Samenwerkende partijen zien de meerwaarde van een biobased bouwketen in Salland

2 mei 2023 10:23

De landelijke opgave is helder: de bouwwereld moet verduurzamen. Mede daarom onderzoeken Sallandse boeren en bouwers samen met onder meer de provincie Overijssel, gemeenten en Rabobank of zij een biobased bouwketen kunnen opzetten, waarbij teelten verwerkt worden tot duurzame bouwmaterialen. Nu de verkenningsfase bijna is afgerond, willen de samenwerkende partijen zo snel mogelijk met de pilotfase starten.

Verzend het artikel per e-mail

Tomeloze energie

‘Sinds de eerste inspiratiebijeenkomst van het project Biobased Bouwen in Salland is er echt al heel veel gebeurd!’, aldus projectleider Willem Rienks. Onder zijn leiding onderzoeken Sallandse boeren en bouwers sinds november 2022 samen met onder meer de provincie Overijssel, gemeenten en Rabobank of en hoe een biobased keten kan worden opgezet waarbij teelten als vezelhennep en graan verwerkt worden tot duurzame bouwmaterialen. ‘Na de tweede bijeenkomst in januari hebben zo’n 15 enthousiaste deelnemers een versnellingsactie in gang gezet én er sluiten steeds meer partijen aan. Er zweeft echt een tomeloze energie rondom dit project.’

Meerwaarde creëren

Tijdens de derde bijeenkomst zijn ook Iris Middelkamp en Nico de Boer aanwezig. Vanuit de provincie Overijssel houden zij zich bezig met verschillende regionale transitieagenda’s op het gebied van landbouw, voedsel en circulair bouwen. Nico: ‘Het feit dat bij dit project verschillende thema’s samenvallen, maakt het voor ons extra interessant. Door deze samenwerking te faciliteren, kunnen we voor diverse doelen meerwaarde creëren.’ Iris vult Nico aan. ‘Waar mogelijk biedt provincie Overijssel financiële ondersteuning, maar we kijken ook hoe we ons brede netwerk in kunnen zetten om bijvoorbeeld de vezelteelt in Salland te versnellen. Samen moeten en kunnen we ervoor zorgen dat de biobased bouwketen een gezond verdienmodel voor de regio oplevert.’

Coöperatieve insteek

Wietske Eilander is het daar helemaal mee eens. Als business development manager bij Rabobank kring Midden Oost Nederland is zij overtuigd van de slagingskans van een biobased bouwketen in Salland. ‘Ik merk dat er vanuit alle kanten actie wordt ondernomen en als Rabobank dragen we wat dat betreft graag een coöperatief steentje bij. De concretisering van de zoektocht is al een eind op weg, maar vooral in de verwerking is nog niet alles duidelijk. Vanuit onze connecties doen we er alles aan om de groep verder te helpen. Denk onder andere aan het leggen van contact met technische accelerators vanuit het onderwijs. Dat is weer een kleine, maar heel nuttige stap richting het einddoel.’

Een vitaler Salland

Nu de verkenningsfase bijna is afgerond, willen de samenwerkende partijen zo snel mogelijk met de pilotfase starten. Zo is de boerenwerkgroep van plan om in teeltseizoen 2023 alvast enkele hectares vezelhennep en graan te telen én een demo-veld aan te leggen. Vervolgens wordt de opbrengst van deze vezeloogst verwerkt tot biobased bouwmaterialen waarmee 50 woningen in Salland kunnen worden verbouwd. Ontwerper en bouwbegeleider Herman Harms uit Raalte is blij met deze plannen. ‘Zelf gebruik ik al 15 jaar biobased bouwmaterialen in mijn ontwerpen voor woningen, appartementen en bedrijvencomplexen. Persoonlijk zou ik het liefst 100 procent regionaal werken met een keten van telers, verwerkers en uiteindelijke gebruikers. Op die manier verminderen we de CO2-uitstoot en de transportbewegingen én ontstaat er extra werkgelegenheid. En dat draagt weer bij aan de gehele vitaliteit van Salland.’