Kick-off toekomstbestendig bedrijventerrein Lage Meren-Meilust

23 april 2024 11:11

Op 17 april jl. is de samenwerking bekrachtigd tussen Bedrijfsbelangenvereniging Lage Meren-Meilust, gemeente Bergen op Zoom, DKG Groep en Rabobank. De samenwerkende partijen hebben gebiedsregisseur Transitiemakers de opdracht gegeven om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor het creëren van een duurzaam bedrijventerrein.

Foto Bedrijven

De transformatie van bedrijventerreinen vraagt om een brede en integrale aanpak, waarbij de uitdagingen en kansen van deze tijd op het gebied van energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie in kaart worden gebracht.

“Het bedrijventerrein Lage Meren heeft haar oorsprong in 1960 en is daarna uitgebreid naar Meilust”, vertelt Peter de Koning, voorzitter Bedrijfsbelangenvereniging Lage Meren-Meilust. “We zien dat ondernemers individueel bezig zijn met verduurzaming, energie en ESG. Maar ze hebben te maken met toenemende regelgeving en verwachtingen van verschillende stakeholders. Die zullen in de toekomst niet meer alleen over de eigen bedrijfslocatie gaan, maar ook over de omgeving. Ons bedrijvenpark moet daarom de huidige staat in kaart brengen en samen werken aan het verbeteren van de aspecten duurzaamheid, klimaat en werkomgeving, wat de aantrekkelijkheid en winstgevendheid op de lange termijn zal vergroten.”

Lisa van Hoof, DKG Groep vult aan: “Verduurzaming is niet alleen investeren in verantwoord groeien, maar ook in een duurzame waardeketen, een gezonde werkomgeving en het aangaan van partnerschappen, het grootste goed om iets te kunnen bereiken. Vanuit de wens om ons DKG terrein te vergroenen en een positieve impact te maken op de lokale omgeving, zijn we dit keteninitiatief gestart. Duurzaam koken doen we samen.”

“Bedrijventerreinen zijn een katalysator voor verduurzaming”, aldus Dominique Hopmans, wethouder gemeente Bergen op Zoom. “In het oplaaiende debat over ons vestigingsklimaat wordt vergeten dat duurzame terreinen een belangrijke basis vormen voor de nieuwe economie. We zetten daarom in op de toegevoegde waarde van Lage Meren-Meilust en de perspectieven die samenwerking biedt.”

Eyup Karso, Rabobank: “In de transformatie naar een duurzaam bedrijventerrein bouwen we niet alleen aan een betere wereld, maar ook aan een inspirerende werkplek, waar talent gedijt en de volgende generatie zich thuis voelt. Laten we samen de weg effenen voor een groenere toekomst, waar economische welvaart hand in hand gaat met ecologische harmonie.”

De kick-off dient als basis om de samenwerking op Lage Meren-Meilust te bestendigen, verder te verbreden en intensiveren met een Green Deal. We kijken ernaar uit om samen met alle ondernemers aan de slag te gaan.