Voordracht van kandidaten voor onze ledenraad

2 september 2022 10:05

De Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Verzend het artikel per e-mail
Fusce magna lectus rutrum non dui id

De ledenraad -bestaande uit 35 leden van de bank- behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats. Voor de invulling van 2 vacatures draagt de directie de volgende kandidaten voor:

Lex Jansen uit Eindhoven

Inge van der Heijden uit Eindhoven

Het staat leden van Rabobank Regio Eindhoven vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 16 september 2022 een e-mail naar communicatie.obr@rabobank.nl

Reageren
Wanneer je vragen of opmerkingen hebt kun je mailen naar communicatie.obr@rabobank.nl.