Voordracht van kandidaten voor onze ledenraad

13 juni 2023 13:21

De Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Fusce magna lectus rutrum non dui id

De ledenraad -bestaande uit 38 leden van de bank- behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats. Voor de invulling van één van de vacatures draagt de directie de volgende kandidaat voor:

    Eveline Manders (Heeze)

Het staat leden van Rabobank Regio Eindhoven vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Je kunt vóór 22 november 2023 een e-mail sturen naar communicatie.obr@rabobank.nl.

Reageren
Wanneer je vragen of opmerkingen hebt kun je mailen naar communicatie.obr@rabobank.nl.