Probleem van netcongestie

19 januari 2024 11:43

Op de Brainport Industries Campus lossen ze het zelf op

BIC

Het elektriciteitsnet in Brabant zit nagenoeg vol. Alleen al in de Brainport regio wachten tientallen bedrijven op een nieuwe of zwaardere aansluiting. Op de volledig gasloze Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven lost BIC Utility BV, een joint venture tussen Equans en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), dit probleem van netcongestie zelf op: áchter de meter in de eigen energiecentrale, zodat de campus geen beroep hoeft te doen op de netbeheerder voor een zwaardere aansluiting.

“Een belangrijk onderdeel van de oplossing is vernuftig energiemanagement, zoals we dat al jaren op de campus toepassen om huurders te voorzien van optimale duurzaamheid en een gegarandeerde uptime”, legt Ruud Vleugels namens utility-partner Equans uit. “Door de groeiende elektriciteitsvraag zagen we echter dat we moesten bijschakelen. Reden voor ons als BIC Utility BV om te kiezen voor een uitbreiding van het zonnedak en extra opslagcapaciteit in de vorm van een batterij in de eigen energiecentrale.” Uitbreidingen die onlangs door Equans zijn gerealiseerd. “Met deze nieuwe stap zorgen we ervoor dat we de vraag en teruglevering richting de netbeheerder zo klein mogelijk houden en geen onnodig beslag leggen op netcapaciteit. Dit ondanks een groeiende elektriciteitsvraag, ook op de campus”, licht Vleugels toe. “Bovendien verbruiken we op deze manier zoveel mogelijk van onze eigen zonne-energie.”

Belangstelling is groot

“Wanneer alle op de BIC gevestigde bedrijven afzonderlijk een aansluiting bij de netbeheerder zouden aanvragen zouden ze qua vermogen het tienvoudige nodig hebben van wat ze nu samen vragen”, rekent Vleugels voor. “Niemand gelooft wat we hier doen. Zo’n laag verbruik, zo’n lage vraag naar vermogen, dat kan toch niet terwijl het aantal op de campus gevestigde bedrijven groeit en bedrijven hun productie alleen maar uitbreiden. We krijgen vragen van iedereen”, zegt hij niet zonder trots.

Continu proces

“We kijken heel goed naar de specifieke situatie van een huurder”, vervolgt Vleugels. “Zo monitoren we van ieder afzonderlijk het verbruik en stellen we bij waar nodig. Een continu proces van op- en afschalen waardoor de energiekosten voor huurders behapbaar blijven en wij als BIC Utility BV onze utilities altijd optimaal kunnen benutten. Congestiemanagement met hoofdletters”, concludeert Vleugels. En dat op een plek die toptechnologie en samenwerking ademt. “Des te mooier dat we juist hier als BIC Utility BV het probleem van netcongestie hebben weten te tackelen. Dit samen met de huurders en dankzij een financiering van Rabobank in de uitbreiding van het zonnedak en de batterij.”

Showcase

“Als mede-eigenaar van BIC Utility BV is BOM trots op wat we hier hebben bereikt ”, aldus Ernst Coolen, Investment Director Renewable Energy bij de BOM. “Wij zien het energiemanagement en de verduurzaming van de BIC als een showcase voor onbenutte mogelijkheden die er op veel bedrijventerreinen in Nederland nog liggen. Voor de benutting en de realisatie van dit potentieel is de vorming van sterke collectieven, zoals gevormd bij de BIC, een belangrijke accelerator. De kennis en ervaring die wij hier opdoen gebruiken wij graag om ook andere Brabantse projecten op een slimme manier te structureren en te financieren.”

Onderdeel van dit sterke collectief is ook Rabobank. Door middel van een financiering faciliteert de bank de realisatie van het energiesysteem op de BIC. “In 2021 hebben we overeenstemming bereikt over de financiering van de duurzame energiecentrale. De financiering van deze zogeheten Energy Service Company (ESCo) gold destijds als een doorbraak in de energietransitie”, geeft Johan van de Louw, directeur coöperatieve Rabobank, aan. “De BOM en Equans hebben sindsdien laten zien dat een duurzame energiecentrale werkt en dat geeft vertrouwen voor nieuwe projecten. Zoals nu de batterij en de uitbreiding van het zonnedak.”

Accountmanager Grootzakelijk Industrie & Energie Philine Visser van Rabobank: “BIC laat hiermee zien dat als je met de juiste partijen aan tafel zit je innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken kunt realiseren, in dit geval netcongestie. Als accountmanager is het natuurlijk hartstikke gaaf om betrokken te zijn bij dit type realisaties. Dit zijn de ontwikkelingen die echt verschil kunnen maken, en ik ben trots dat we dit als Rabobank hebben kunnen en mogen financieren. Dit in lijn met de ambitie van Rabobank om bankier te zijn van de energietransitie.”.

Equans is sinds 2018 utility-partner van BIC en verzorgt, beheert, onderhoudt en exploiteert als mede-eigenaar van BIC Utility BV alle (technische) installaties voor huurders op de campus. Dat betekent algemene voorzieningen als warmte, koude, elektriciteit en water, maar ook meer specialistische utilities die nodig zijn voor bepaalde productieprocessen.

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is sinds 2018 mede-eigenaar van BIC Utility BV. BOM investeert kennis en risicodragend kapitaal in projecten die bijdragen aan de energietransitie in Brabant.

Rabobank is sinds 2021 als bankier van de energietransitie betrokken bij BIC Utility BV. Dit als financieel partner. Rabobank wil hiermee inspireren voor nieuwe projecten, bijvoorbeeld bij de verduurzaming op bedrijventerreinen.

Wil je ook weten wat Rabobank voor jou kan betekenen? Neem dan een kijkje op rabobank.nl/ondernemen of neem contact op Philine via Philine.Visser@rabobank.nl.

Toekomstbestendig ondernemen doe je samen
Goed voor jouw bedrijf & een goede zaak voor de toekomst