Leden van de RvC van Meierij & Maashorst zijn bekend

22 juni 2022 16:25

Op 1 juli 2022 ziet leefgebied Meierij & Maashorst het levenslicht door de samenvoeging van de twee voormalige leefgebieden Hart van De Meierij en Uden Veghel. Direct na de goedkeuring van beide ledenraden van de voormalige leefgebieden, zijn we gestart met het proces om tot een optimale samenstelling van de RvC voor het nieuwe leefgebied Meierij & Maashorst te komen.

De RvC van Meierij & Maashorst bestaat per 1 juli 2022 uit:

De heer Maarten van der Vaart, voorzitter;
Mevrouw Els Backx, vertegenwoordiging in ALR;
Mevrouw Jeanne Hendriks-van Kemenade, vertegenwoordiging in de Kringraad;
De heer Thijs van Stiphout, voorzitter ledenraad;
De heer Bart Zegers, lid;

Conform de besluitvorming, zoals vastgelegd in het samenvoegingsdocument, zal de raad met het oog op de te maken transitie tijdelijk versterkt worden door:
De heer Rien van der Linden, lid (aftredend per 1 april 2023)

De Raad van Commissarissen kijkt ernaar uit om, samen met de ledenraad en de medewerkers, de maatschappelijke thema’s in het leefgebied Meierij & Maashorst invulling te geven.