Nieuwe samenstelling van onze ledenraad

22 april 2022 10:12

Vanuit de missie ‘Growing a better world together’ draagt Rabobank bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Als coöperatieve bank, zet Rabobank haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken.

Ledenraadsleden gezocht voor Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe

Onze ledenraad behartigt het belang van onze klanten en leden. De ledenraad is betrokken bij lokale activiteiten en is sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. Jaarlijks vinden er wisselingen plaats in de samenstelling. Rabobank Arnhem en Omstreken heet de nieuwe ledenraadsleden van harte welkom!

Peter AdolfsPaul Sikkema