Ledenraadsleden gezocht voor Rabobank Arnhem en Omstreken

16 november 2021 16:25

Rabobank is een coöperatieve bank met een sterke missie: ‘Growing a better world together’. Samen met lokale en regionale stakeholders zoeken we voortdurend naar kansen om onze leefomgeving te versterken. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor onze ledenraad. Deze vertegenwoordigt onze leden en klanten, en is een belangrijke schakel bij tal van economische en maatschappelijke vraagstukken.

Ledenraadsleden gezocht voor Rabobank Arnhem en Omstreken

Wij zijn op zoek naar:

Ledenraadsleden die samen met ons hun leefomgeving willen versterken

Ledenraadslid worden? Daar heb je wellicht nog niet eerder over nagedacht. En dat is helemaal niet zo gek want deze vacature kom je maar zelden tegen. Een unieke positie dus, voor een geboren sparringpartner en netwerker met oog voor zijn of haar omgeving. Jouw focus: de klant, de lokale markt en de samenleving.

Door het aftreden van een aantal leden ontstaan begin 2022 acht vacatures.

Wat houdt dat in: ledenraadslid zijn?

De ledenraad van Rabobank Arnhem en Omstreken is een diverse en enthousiaste groep van 30 ledenraadsleden. Wat hen bindt is duidelijk: stuk voor stuk zetten zij zich actief in om de belangen van klanten en leden van de Rabobank te behartigen. Zij brengen letterlijk de buitenwereld bij de bank naar binnen en dus de verbinding tussen maatschappij en bank. Zij zijn dé toetssteen van de bank als het gaat om de financiële dienstverlening en de bijdrage aan de ontwikkeling van het werkgebied.

Samen met klanten, leden en regionale partners zet Rabobank zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Daarbij richt Rabobank zich op vijf thema’s:

Financieel gezond leven Duurzaam wonen De energietransitie Duurzaam ondernemen Banking4Food


Deze vijf thema’s vormen de rode draad door de vier rollen van de ledenraad waaraan jij een bijdrage leert door het inzetten van jouw kennis, netwerk en capaciteiten:

  1. De formele rol: Je wordt betrokken bij een aantal formele taken. Van het benoemen van de lokale Raad van Commissarissen, het vaststellen van de kaders en voorwaarden voor het besteden van het coöperatief dividend, tot aan het vaststellen van het huishoudelijk reglement.
  2. De verbindingsrol: Als verbinder en ambassadeur zorg je ervoor dat je zichtbaar bent in ons werkgebied. Je werkt samen met medewerkers en commissarissen om de leefomgeving te versterken en de financiële en maatschappelijke dienstverlening van
    Rabobank te verbeteren. Daarnaast zijn het de ambassadeurs die in tijden van verandering ideeën aandragen, deze omzetten in acties en vervolgens een voortrekkersrol pakken om de verandering van de grond te krijgen.
  3. De signaleringsrol: Jij weet als geen ander wat er speelt in het lokale werkgebied van de bank. Onze directievoorzitter, de medewerkers van de bank en de Raad van Commissarissen ontvangen maar al te graag, gevraagd en ongevraagd, signalen om de aansluiting op klant en samenleving verder te kunnen verbeteren.
  4. De sparringrol: De maatschappelijke thema’s, het jaarplan en de uitwerkingen van deze plannen; allemaal stukken waarover onze directievoorzitter en de medewerkers van de bank graag met jou het gesprek aan gaan.

Wat we jou als ledenraadslid bieden?

Een uniek kijkje in de bankenwereld: van strategische beleidsplannen en jaarplannen tot ledenactiviteiten en veranderinitiatieven. De kans om jouw kennis te verbreden: de kennis die je vergaart in deze rol draagt een behoorlijk steentje bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Een échte stem hebben: het is niet luisteren en achterover zitten maar actief meedenken over de koers van de bank. Een mooi netwerk voor de toekomst: de diversiteit aan ledenraadsleden en de brede kennis die we samen hebben maakt dat we veel aan elkaar hebben, ook buiten de ledenraad.

Wat we van jou als ledenraadslid verwachten?

Ondanks dat we staan te trappelen om nieuwe leden aan onze raad toe te voegen, is er wel een aantal eisen waaraan je dient te voldoen. Je bent:

lid van Rabobank Arnhem en Omstreken of bereid dit te worden; op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen in jouw leefomgeving; actief in één of meerdere relevante lokale netwerken (denk aan: sportclubs, ondernemersnetwerken of muziekverenigingen); in staat en bereid 4 tot 8 uren per maand in jouw rol als ledenraadslid te investeren.

Verder verwachten we een betrokken en proactieve houding. Je neemt deel aan activiteiten of organiseert ze zelf. Je bent makkelijk in de omgang waardoor leden, klanten en inwoners van het werkgebied je weten te vinden en aan kunnen spreken. Maar je weet ook het overzicht te bewaren en afstand te nemen van je persoonlijke situatie met het oog op het algemeen belang van de bank en haar leden. Je gelooft in de coöperatie als organisatievorm en als echte netwerker gaat het delen van informatie en kennis op de automatische piloot. En -last but not least-: je brengt een flinke dosis energie met je mee!

Wat je verder nog moet weten:

Onkostenvergoeding:
Als ledenraadslid ontvang je jaarlijks een bescheiden vergoeding. In de regel zijn er 6 ledenraadsvergaderingen per jaar. Daarnaast zijn er diverse commissies waar je aan deel kunt nemen.

De selectieprocedure:
Na een eerste selectie op basis van jouw motivatiebrief en cv wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de werving- en selectiecommissie van de ledenraad.

Interesse?

Is meedenken, meepraten en meebeslissen iets voor jou en ben je op de hoogte van ontwikkelingen in je leefomgeving? Dan ben jij onze kandidaat!

We zien jouw motivatiebrief en cv heel graag tegemoet! Deze kun je sturen naar communicatie.gez@rabobank.nl onder vermelding van ‘Vacature Ledenraad Arnhem en Omstreken’.