Green Deal IJsseloord I is officieel!

6 september 2023 15:53

Arnhem heeft ambities om haar bedrijventerreinen te verduurzamen en hiermee een bijdrage te leveren aan sterkere, toekomstbestendige bedrijventerreinen in 2030. Het verduurzamen van een bedrijventerrein vraagt om een brede en integrale aanpak en gaat verder dan energietransitie alleen.

Op maandag 4 september hebben daarom de ondernemers van IJsseloord I, StAB (Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen), gemeente Arnhem, VNO/NCW, HAN - University of Applied Sciences, The Economic Board en Rabobank hun ambities vastgelegd in een Green Deal.

Van denken naar doen

Deze officiële ondertekening is het startschot voor concrete acties om IJsseloord I te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Een gebiedsgerichte aanpak waar de focus ligt op de kansen en uitdagingen van de ondernemers. Samen kansen verkennen en oppakken in de energietransitie, klimaatadaptatie, op het gebied van mobiliteit en richting een circulaire economie. Rabobank staat klaar om ondernemers te ondersteunen bij deze duurzaamheidsinspanningen. Onder andere door het aanbieden van energie- en warmtescans om kansen inzichtelijk te maken.

Goed voor de toekomstbestendigheid van bedrijven & goed voor onze planeet.

Meer weten?

Heb je vragen of ben je benieuwd naar de mogelijkheden op jouw bedrijventerrein? Neem dan contact op met Silver de Bruijn, Business Development Manager, via Silver.de.Bruijn@rabobank.nl

Investeren in duurzaamheid? We helpen ook jou graag om de eerste stappen te zetten via www.rabobank.nl/bedrijven/groei/duurzaamheid