Gratis energiescans voor bedrijfspanden in Leidschendam-Voorburg

26 oktober 2022 9:56

Ook in Leidschendam-Voorburg zetten wij ons in om samen met partners bedrijven te helpen met het verduurzamen van hun bedrijfspand. Want alleen samen kunnen we de energietransitie versnellen. Dat is goed voor een duurzaam toekomstbestendig bedrijf & goed voor de planeet.

Op dinsdag 25 oktober is de Green Deal officieel ondertekend door de samenwerkende partijen Gemeente Leidschendam-Voorburg, Rabobank en MKB LV. Hiermee willen wij samen eigenaren van bedrijfs- en kantoorpanden op weg helpen met het verduurzamen van hun pand. Dit doen wij onder andere door vastgoedeigenaren de mogelijkheid te bieden om via Energieke Regio een energiescan uit te laten voeren. Voor de eerste 20 aanmelders wordt deze scan gratis beschikbaar gesteld.

Marcel Belt, Astrid van Eekelen, Maurice Mooiman, Benedikte Zijlstra, Eric van Soest en Harry Wientjens

Hoe melden ondernemers zich aan voor een gratis energiescan?

Eigenaren van bedrijfspanden kunnen zich hier aanmelden voor een energiescan van Energieke Regio. De ondernemer kan kiezen voor een energiescan voor energiebesparing en labelverbetering of een maatwerkadvies zonnepanelen.

Na het indienen van de aanvraag wordt er contact opgenomen om de scan in te plannen. Vastgoedeigenaren krijgen na een energiescan concrete adviezen en tips over welke energiebesparende maatregelen ze kunnen uitvoeren in het eigen bedrijfs- of kantoorpand om minimaal label C of hoger te kunnen krijgen.

Wettelijke verplichting

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle zelfstandige kantoorpanden in Nederland, van minimaal 100m2, een energielabel C of beter hebben om als kantoor verhuurd dan wel gebruikt te mogen worden. Gemeente Leidschendam-Voorburg, MKB Leidschendam-Voorburg en Rabobank hebben daarom de handen ineen geslagen met de Green Deal. Vanaf 26 oktober kunnen eigenaren van bedrijfs- en kantoorpanden in Leidschendam-Voorburg een energiescan aanvragen.