Hoe staat het met de woontevredenheid in de MRA?

26 april 2023 15:54

Steeds meer mensen verlaten de MRA om elders te wonen Decennialang was de MRA een magneet waar meer mensen vanuit andere delen van Nederland naartoe verhuisden dan andersom. Uit onderzoek van RaboResearch blijkt sinds 2017 een trendbreuk: er gaan meer mensen die in de MRA woonden naar andere delen van Nederland. Dit (negatieve) migratiesaldo lijkt samen te hangen met de ‘meerprijs’ die in de MRA wordt betaald ten opzichte van vergelijkbare woningen in andere regio’s. Deze trend is voornamelijk zichtbaar onder 30+ers en jonge gezinnen. Ondanks het wegtrekken van bestaande inwoners, blijft de regio groeien door een buitenlands migratiesaldo.

In maart 2022 publiceerden we in samenwerking met RaboResearch het rapport 'brede welvaart - de MRA staat op een tweesprong'. In april 2023 hebben we het verdiepende onderzoek over wonen gepubliceerd. Hoe staat het met de woontevredenheid in de MRA?


De waardering voor de woning, buurt en de sociale cohesie (gezamenlijk de totale woontevredenheid) verklaren voor een belangrijk deel de verhuisgeneigdheid. Naast betaalbaarheid spelen de kleinere woonoppervlakte en de staat van onderhoud van woningen een grote rol in het vertrek uit de regio. De woningbouwopgave (aanbodbeleid) versnellen is dus noodzakelijk, maar niet voldoende. Beleid gericht op woontevredenheid zou met dezelfde urgentie moeten worden uitgevoerd. Het is echter onwaarschijnlijk dat het verschil met andere regio’s geheel verdwijnt, want een verbetering van woontevredenheid zal de aanzuigende werking van Amsterdam en de MRA weer vergroten.


Onze bank zet zich in voor een betaalbare, toegankelijke en duurzame woningmarkt. We kunnen het vraagstuk niet alleen oplossen, maar zijn vanuit ons coöperatieve gedachtegoed graag onderdeel van de oplossing. Dat doen we met onderzoek via RaboResearch (kennis), financieringen (geld) en het samenbrengen en verbinden (netwerk).


De afgelopen maanden hebben we op diverse locaties met partijen uit de hele keten bijeenkomsten georganiseerd over het woonvraagstuk. We trachten rond nieuwe- en bestaande projecten die vertraagd of stilgevallen zijn coalities te vormen zoals bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost. Om een doorbraak te creëren moeten alle partijen bereid zijn water bij de wijn te doen, en die bereidheid hebben we gezien. Samenwerking, anders denken, experimenteren en focus op wat wel kan is cruciaal om dit vraagstuk aan te pakken. Naast invloed op de brede welvaart van inwoners heeft de woningmarkt ook een remmende ontwikkeling van de economie. Als mensen hier niet meer willen of kunnen wonen merken bedrijven dit ook in het behouden en vinden van personeel.