Hoe willen we oud worden?

28 september 2023 11:37

Toekomstbestendig wonen in Midden-Nederland is een gezamenlijke zorg. Tot 2040 komen er in Midden-Nederland naar verwachting 100.000 ouderenhuishoudens bij. Dit zorgt voor grote opgaven in het woon- en zorgdomein. In 2040 zijn er in Midden-Nederland 58.000 nieuwe geschikte woningen voor ouderen nodig. Welke kansen zien we om toekomstbestendig wonen in Midden-Nederland samen verder te versterken?

Rabobank

Daarover gingen we in gesprek met verschillende regionale betrokkenen met een professionele affiniteit met wonen en/of zorg. De resultaten van deze regionale dialoogsessie hebben we samengevat in een online publicatie.

Deze publicatie is wat ons betreft niet een eindpunt, maar het startpunt om een regionaal netwerk te vormen waaraan ook Rabobank een constructieve bijdrage wil leveren. Het belang van samenwerken vormde de rode draad in de gesprekken.
Dit wordt dan ook het uitgangspunt voor de vervolgstappen. Rabobank onderschrijft het belang van samenwerken aan dit vraagstuk en geeft daarom graag samen met regionale betrokkenen met affiniteit met wonen en/of zorg vorm aan het vervolg.

Meer weten of zelf meedoen?

Meer weten of op de hoogte blijven? Stuur een mail naar communicatie.MN@rabobank.nl.