Opgewekt Houten wil 150.000 zonnepanelen realiseren

8 mei 2023 17:23

Smeltende ijskappen, stijgend zeewater en wereldwijde klimaatrampen zijn geen verre toekomstbeelden, maar reële gevaren waartegen energiecoöperatie Opgewekt Houten vecht. Vrijwilliger Willem van Oppen: ‘Mijn grootste drijfveer is de toekomst van mijn kinderen, toekomstige kleinkinderen en achterkleinkinderen.’

Rabobank

Fotobijschrift: Willem van Oppen


Lang voordat klimaatverandering een hot topic werd, legt Wilko Kistemaker al zonnepanelen op zijn dak. Met zijn enthousiasme steekt hij zijn buurtgenoten aan en al snel liggen er meer daken in de straat vol. In 2016 start Wilko een energiecoöperatie: Opgewekt Houten. Samen met een groep ambitieuze vrijwilligers gaat hij de strijd aan met de klimaatverandering. Eén van deze vrijwilligers is Willem van Oppen: ‘Mijn grootste drijfveer is de toekomst van mijn kinderen, toekomstige kleinkinderen en achterkleinkinderen. Voor hen moet de aarde ook leefbaar zijn. Dat kan alleen als ik mij daar nu hard voor maak.’

Genoeg voor 140 huishoudens

De ambitie van Opgewekt Houten is groot. ‘Sinds de oprichting hebben we de droom dat minimaal de helft van het huishoudelijk elektriciteitsgebruik duurzaam wordt opgewekt. Dat kan met 150.000 zonnepanelen. Hoe we dit doen? Door samen te werken met onder andere de gemeente Houten, Coöperatie Duurzaam Eiland, lokale bedrijven, energieleveranciers, adviseurs en koepelorganisaties die zich bezighouden met duurzame energie. We zijn nu druk met de aanleg van ons zevende zonnedak, ongeveer 190 panelen op basisschool De Zevensprong. De andere zes zonnedaken zijn samen goed voor ongeveer 1.650 zonnepanelen die jaarlijks meer dan 525.000 kilowattuur groene stroom produceren. Dit is genoeg voor het jaarverbruik van 140 huishoudens. En belangrijker: elk jaar vermijden we zo de uitstoot van nu al meer dan 1.000 ton CO2.’

Een project waardoor de droom van Opgewekt Houten een stuk dichterbij komt, is de ontwikkeling van twee zonnevelden: Stroomveld De Knoest en Zonneweide De Heul. ‘Deze velden beslaan elk 25 hectare, waarvan 5 hectare nieuwe natuur. Er is dus ruimte voor heel veel zonnepanelen’, vertelt Willem trots. ‘De coöperaties Opgewekt Houten en Duurzaam Eiland werken samen met een professionele ontwikkelaar. We sluiten met deze projecten mooi aan bij het Nederlandse Klimaatakkoord. De ambitie van de overheid is dat burgers en lokale bedrijven minstens voor de helft eigenaar worden van installaties voor de opwek van energie. Dat lokale eigendom is heel belangrijk. Zo vergroot je draagvlak bij de inwoners en blijft de opbrengst van de opgewekte energie in de regio. Die hebben we nodig voor verder financiering van de energietransitie.’

Een welkome gift

Meer dan 300 mensen zijn lid van Opgewekt Houten en leggen spaargeld in voor duurzame energie. ‘Als lid beslis je mee over het bestuur en beleid van de organisatie en welke projecten we realiseren. Ook kun je meewerken aan projecten, door bijvoorbeeld te helpen bij voorlichting en ledenwerving. Met een uurtje vrijwilligerswerk per week heb je ook al impact. En je kunt investeren in de projecten die Opgewekt Houten realiseert en profiteren van de financiële voordelen.’ Dat je als lid zeggenschap hebt, vindt Willem het grootste pluspunt: ‘Het is fijn als je wat te zeggen hebt over de omgeving waarin je woont. Het project wordt zo een beetje van jou.’

“Met een uurtje vrijwilligerswerk per week heb je ook al impact.”

Dat de energiecoöperatie een flinke groep leden heeft en mooie stappen zet, betekent niet dat alles van een leien dakje gaat. ‘We moeten schakelen met veel verschillende partijen: de gemeente, omwonenden, de ontwikkelaar, maar ook met financiële instellingen Het is een uitdaging om alle belanghebbenden op één lijn te krijgen. Ook het vinden van investeerders is lastig. Daarom zijn we zo blij met de Ontwikkelbijdrage van Rabobank. We hadden geld nodig voor het realiseren van de zonneweides, maar konden niet beloven dat we het geld ooit terug konden geven. Dat Rabobank tóch onze duurzame plannen steunt, is dan ook heel bijzonder. Hierdoor komen de zonneweides van de grond.’

Doen, direct doen

Een lichtend voorbeeld voor de Houtense energieclub is Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. ‘De winst die zij maken, investeren ze in projecten in de regio. Zoals de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Als coöperaties in onze regio zouden we bijvoorbeeld de bouw van een fabriek voor duurzaam isolatiemateriaal kunnen steunen.’ Willem heeft genoeg ideeën voor wat er met de opbrengst van de zonnepanelen in Houten gedaan kan worden. ‘In ons buitengebied staan veel oude huizen – sommige zijn wel 250 jaar oud – die goed een verduurzamingsslag kunnen gebruiken. Ook zou ik het geweldig vinden als we mensen die minder draagkrachtig zijn, kunnen helpen met verduurzamen.’

De komende jaren verwacht Willem dat er alleen maar meer energiecoöperaties worden opgericht. Voor wie twijfelt om zich hierbij aan te sluiten, heeft hij een praktische tip: ‘Kijk of er in je omgeving al één is en sluit je aan. En als hij er niet is, richt hem op. Je betekent iets voor je leefomgeving én je ontmoet gelijkgestemden. En waarom zou je wachten tot de overheid in actie komt als je in de tussentijd zelf iets kunt doen?’

Kun jij een extra zetje gebruiken van de Rabo Ontwikkelbijdrage Energiecoöperaties?

Check hier of jouw energiecoöperatie in aanmerking komt.