Samen versnellen we de verduurzaming van bedrijventerreinen

12 mei 2023 13:49

We zijn allemaal - meer of minder - bezig met verduurzaming. Elk op onze eigen manier. Maar: samen weten we veel meer dan alleen. De slimste aanpak is om als ondernemers, private en publieke partijen samen op te trekken. Dat was de centrale boodschap van het seminar Verduurzaming bedrijventerreinen dat we op maandag 8 mei samen met VNO-NCW, PVB Nederland en provincie Utrecht organiseerden.

Zo’n 180 bezoekers uit Midden-Nederland kwamen er naar DUS | De Utrechtse Stadsvrijheid in Utrecht, om zich te laten informeren, inspireren en onderling ervaringen uit te wisselen.

Cees-Jan Pen, lector bij het lectoraat Ondernemende Regio van Fontys Hogescholen en extern commissielid verduurzaming bedrijventerreinen bij de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, schetste de ‘vergeten’ duurzame potentie van bedrijventerreinen. Aansluitend ging ontwikkelingseconoom Enaam Ahmed Ali aan tafel in gesprek met ervaringsdeskundigen over thema’s als netcongestie, Green Deal en de opzet van een Energy hub.

Na het plenaire deel gingen de bezoekers uiteen in subsessies, waar ze meer informatie kregen over onderwerpen als parkmanagement, circulariteit op bedrijventerreinen, verduurzaming van vastgoed, netcongestie en Green Deal. Tenslotte benadrukte trendwatcher en inspirator Ruud Veltenaar op energieke wijze dat het vijf voor twaalf is om de ecologische uitdagingen aan te pakken en dat wij zelf de sleutel tot het succes zijn.

Tijdens de afsluitende borrel werden volop connecties gemaakt. Al met al was deze dag een geslaagde kick-off op weg naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen.