20% van nieuwe woningen vanaf 2025 gebouwd van circulair hout

26 oktober 2021 15:02

In 2025 bouwen we één op de vijf nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van hout. Dat is het streven van de Green Deal convenant Houtbouw waar op 21 oktober 2021 meer dan 70 organisaties hun handtekening onder hebben gezet. Ook Rabobank zette haar handtekening onder dit convenant.

20% van nieuwe woningen vanaf 2025 gebouwd van circulair hout

“Circulariteit is van groot belang voor de toekomst van onze economie”

Vanaf 2025 is 20% van de MRA-woningproductie van hout en andere biobased materialen, zodat nieuwe woningen sneller en duurzamer worden gebouwd. Dat levert jaarlijks ca. 220.000 ton CO2 uitstootreductie en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van stikstof op. Met houtbouw woningen op industriële wijze geproduceerd en voldoende locaties worden woningen sneller gebouwd, zijn ze betaalbaarder, gemaakt van duurzame materialen en is er minder bouwafval.

Versnellen van de circulaire economie

In de circulaire economie draait het om het zo hoogwaardig mogelijk blijven benutten van grondstoffen. “Circulariteit is van groot belang voor de toekomst van onze economie”, vertelt Eric Zwart, directeur coöperatieve Rabobank in de regio Noord-Holland Noord. “We zien kansen in houtbouw om de verduurzaming van de bouwsector te versnellen. Met dit convenant kunnen ketenpartners gebruik maken van elkaars expertise en procedures vereenvoudigen. Uiteindelijk reduceren we daarmee niet alleen emissies, maar helpen we ook de bouwketen te innoveren en bij te dragen aan het oplossen van de woningnood." Namens Rabobank tekende Zwart het convenant samen met Wouter Stevens, Directeur coöperatieve Rabobank Metropoolregio Amsterdam.

“Daarom faciliteert Rabobank bedrijven in de bouw- en vastgoedsector met advies en waar mogelijk met gevraagde financiering en duurzame financieringsoplossingen”

Samenwerking

Het Green Deal convenant Houtbouw is opgesteld door een intensieve samenwerking. Overheden, marktpartijen (van startups tot de grote bedrijven) en kennisinstellingen zijn gekomen tot een flinke lijst met afspraken, zowel in algemene zin als per type partij.

Wat we onder andere met elkaar willen organiseren:

Het beschikbaar krijgen van locaties die geschikt zijn voor houtbouwwoningen. Actief kennisdelen om snel oplossingen te vinden voor punten waar nu tegenaan gelopen wordt. Daarnaast bekijken partijen of meer stimulerende regelgeving voor houtbouw mogelijk is.

Met de schaalsprong en toename van de kennis rond houtbouw is de verwachting dat de huidige prijsstelling van houtbouw binnen een afzienbare tijd verbeterd zal worden.

“Met z’n allen willen we een grote sprong maken richting houtbouw”, vertelt Wouter Stevens. “Daarom faciliteert Rabobank bedrijven in de bouw- en vastgoedsector met advies en waar mogelijk met gevraagde financiering en duurzame financieringsoplossingen. Ook zetten we onze kennis en ons netwerk in om samen vooruit te komen en houtbouw te stimuleren.”

Start van de Green Deal

Het convenant is officieel getekend en daarmee kunnen we nu aan de slag om te werken aan de 20% circulaire houtbouw. Gemeenten, financieringspartijen en partijen uit de bouw ondertekenden het convenant:

 1. Gemeente Amsterdam
 2. Gemeente Zaanstad
 3. Gemeente Purmerend
 4. Gemeente Almere
 5. Gemeente Lelystad
 6. Gemeente Ouder-Amstel
 7. Gemeente Edam-Volendam
 8. Gemeente Beemster
 9. Provincie Flevoland
 10. Het Rijk
 11. Gemeente Diemen
 12. Gemeente Haarlemmermeer
 13. Gemeente Haarlem
 14. Gemeente Heemskerk
 15. HBB Groep
 16. Waterland Real Estate
 17. NEPROM
 18. VORM
 19. AM
 20. Synchroon
 21. Fakton
 22. BPD
 23. Boelens de Gruyter
 24. Bart de Jong Projectontwikkelaar
 25. Heutink Groep
 26. Heijmans
 27. Koopmans Bouwgroep
 28. De Groot Vroomshoop
 29. BAM Wonen
 30. Daiwa House
 31. De Nijs
 32. Dura Vermeer
 33. Parteon
 34. Wooncompagnie
 35. Ymere
 36. Timpaan
 37. Goedestede
 38. Intermaris
 39. Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken
 40. De Alliantie
 41. Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions
 42. ROC van Amsterdam-Flevoland
 43. Stichting Techlands
 44. TU Delft
 45. Boom Builds
 46. Centrum Hout
 47. Lister Buildings
 48. Derix
 49. Finch Buildings
 50. Ursem
 51. Stichting WikiHouse NL
 52. SustainerHomes
 53. Noordereng Groep
 54. Staatsbosbeheer
 55. Startblock
 56. Holland Houtland
 57. Lingotto
 58. LEVS Architecten
 59. Common Affairs
 60. Olaf Gipser Architects
 61. Orga Architect
 62. Ssse|OvO associates architects
 63. JoustraReid architecten bv
 64. Dam en Partners Architecten
 65. DP6
 66. M3H
 67. Mecanoo
 68. Dok architecten
 69. VMX Architects
 70. Lab03
 71. Natrufied Architecture
 72. Team V
 73. Superuse Studios
 74. Vesteda
 75. Syntrus Achmea
 76. Home.Earth
 77. Bouwinvest
 78. Rabobank
 79. ABN AMRO
 80. Arup
 81. Sweco