Financieel Gezond Leven - Onze maatschappelijke impact van 2023

24 december 2023 10:00

Gezien onze rol als coöperatieve retail bank in Nederland willen we het financiële welzijn van onze klanten en de gemeenschappen waarin we opereren stimuleren. Dit is onze bijdrage aan een inclusieve samenleving waarin mensen zelfredzamer zijn.

Rabobank

Onze ambitie is klanten bewust te maken, te inspireren en te motiveren om meer over geld te praten, inzicht en overzicht te geven en praktische, laagdrempelige tools en trics te bieden. Om zo concrete stappen te kunnen zetten om financieel voorbereid te zijn op belangrijke beslissingen in hun leven, zoals een eigen huis kopen, kinderen laten studeren of eerder stoppen met werken.

In onze regio steunen en zetten we (maatschappelijke) initiatieven op om klanten te helpen weerbaar te worden. Een aantal voorbeelden van onze impact van 2023 lichten we hieronder uit.

Coöperatiekring: Samen schoolgaande kinderen een kansrijke toekomst bieden

In 2024 hebben we een prachtige mijlpaal bereikt met de oprichting van Coöperatiekring Noord-Holland Noord. Een fantastisch initiatief om kansgelijkheid onder jongeren te vergroten. Samen ondersteunt deze geefkring - bestaande uit een netwerk van inwoners uit Noord-Holland Noord - concrete projecten die bijdragen aan een meer kansrijk toekomstperspectief voor kinderen. Als bank hebben wij Coöperatiekring Noord-Holland Noord geholpen bij het maken van een kickstart en bieden we ondersteuning via een donatie uit ons coöperatief dividend, de inzet van onze kennis en ons netwerk.

In mei presenteerde Coöperatiekring vier projecten tijdens hun eerste bijeenkomst. De vier projecten die tijdens de bijeenkomst werden gepresenteerd, sluiten naadloos aan bij de gedachte van de stichting.

    Zo voorziet het Schooltasproject van Puur voor Kids 116 brugklassers die in armoede opgroeien van een rugtas gevuld met schoolspullen, zodat zij een goede start kunnen maken. Het project ontving van de geefkring een bijdrage van 5000 euro. Taalweek voor Jongeren in Den Helder geeft in totaal 12 jongeren die woonachtig zijn in het plaatselijke asielzoekerscentrum een ware boost op gebied van taal- en persoonlijke ontwikkeling. Taalweek zorgt voor zelfvertrouwen, geeft de ruimte om fouten te mogen maken en om elkaar te helpen. Niet alleen op gebied van taal, maar ook als het gaat om samenleven. Coöperatiekring Noord-Holland Noord ondersteunt dit initiatief met 5000 euro. Jongeren (van 12 tot 16 jaar) bewegen sociale vaardigheden op te doen, door naar elkaar te kijken, de schoonheid en waardigheid in elkaar te zien en kunstvormen te gebruiken om dit uit te drukken. Dat is de creatieve kracht van het ‘museum in a box’-project van School of Humanity. Met een bijdrage van 15.000 euro gaat de organisatie drie boxen ontwikkelen met diverse instrumenten en werkvormen die jongeren sociaalvaardiger maken. Ook wordt een train-de-trainer-programma ontwikkeld om de boxen op regionale middelbare scholen te kunnen gebruiken. Het project Samenvoorlezen van Stichting Vrijwilligerspunt West-Friesland kan dankzij een bijdrage van 15.000 euro nog meer kinderen voorlezen en nog meer materialen ontwikkelen op het gebied van taal- en leesondersteuning. Binnen het project worden vrijwilligers verbonden aan gezinnen waar zij thuis voorlezen. De ouders worden hierbij betrokken en gestimuleerd mee te doen, zodat de hele omgeving ‘taliger’ wordt. Er ontstaan vaak nauwe banden en zelfs vriendschappen, want voorlezen is interactie, vragen stellen, fantasie prikkelen en dus contacten leggen.

Een prachtige reis

De onafhankelijke Coöperatiekring, een initiatief van klanten en leden van Rabobank, maakt schenken aan een goed doel effectiever en aantrekkelijker. De deelnemers dragen een steentje bij met hun vermogen, kennis en netwerk. Ze kiezen het project dat ze willen ondersteunen en worden betrokken bij de impact van hun donatie. De allereerste zoektocht naar goede doelen bleek voor Coöperatiekring Noord-Holland Noord ‘een prachtige reis’. Op basis van een aantal criteria en goed overleg kwam het bestuur tot de selectie van de vier genoemde projecten.

Rabobank

“Alle kinderen verdienen een kans”

Tijdens de bijeenkomst van Coöperatiekring Noord-Holland Noord bleek het voor de aanwezige (bestuurs)leden onmogelijk om een keuze te maken tussen deze projecten. Vandaar dat werd besloten alle vier de projecten te ondersteunen met een financiële bijdrage. ‘De vier projecten verschillen van elkaar en versterken elkaar,’ stelt een bestuurslid. ‘Door alle projecten te ondersteunen kunnen we ons samen op een brede manier inzetten voor de kansengelijkheid van alle kinderen in de regio Noord-Holland Noord. Daar doen we het met elkaar voor.’
Iedereen kan deelnemen aan Coöperatiekring Noord-Holland Noord, door een financiële bijdrage van minimaal duizend euro per jaar. Meer info is te vinden op https://cooperatiekring.nl/nhn.

Hulp bij Geldzorgen: Project Financieel Fit Den Helder

Financieel Fit Den Helder is een lokaal samenwerkingsnetwerk van 12 lokaal betrokken partijen bestaande uit: Gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder, Stichting Kinderopvang Den Helder, de Helderse Uitdaging, Rabobank Kop van Noord-Holland, HKN Huisartsen, Stichting Kopwerk, Scholen aan Zee, ZONH, GGD Hollands Noorden, Stichting Omring en Druktemaker.

Gezamenlijk zetten deze bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zich in voor de armoede in Den Helder omdat dit een groot, gemeenschappelijk probleem is. Door verbinding en samenwerking te zoeken slaan we de handen ineen om de armoede aan te pakken en de zelfredzaamheid te vergroten. Door mensen die leven in armoede financieel én sociaal fit te maken, wordt hen perspectief geboden en krijgen ze meer grip op hun leven.

Via het Financieel Fit Den Helder team helpt Rabobank mee om mensen met geldproblemen hulp te bieden. Als die problemen er al zijn, helpen we natuurlijk om er weer uit te komen. Wat we precies doen kan voor iedereen verschillen. Soms zijn een gesprek en een paar tips genoeg. Andere keren verwijzen we door naar hulpverlening. We zijn enorm trots dat de uitpak een beduidend hoger cijfer krijgt dan landelijk gemiddeld is.

Wil jij weten wat Financieel Fit Den Helder voor jou zou kunnen betekenen? Bekijk dan de video voor extra uitleg: Financieel Fit Den Helder - Praktische tips en hulp bij geldzorgen

Money Meets Ideas – Hét platvorm waar innovatie startups en smart money elkaar ontmoeten

Money Meets Ideas is het informal investing platform van Rabobank in samenwerking met KplusV. Het platform biedt informal investors de gelegenheid om in contact te komen met ambitieuze ondernemers. Deze ondernemers zijn op zoek naar risicodragend vermogen en expertise. Speciaal voor Rabobankklanten organiseert Money Meets Ideas jaarlijks zo’n 20 bijeenkomsten op verschillende locaties in Nederland, waarvan er drie door Rabobank kring Noord-Holland Noord in samenwerking met Metropoolregio Amsterdam worden gefaciliteerd in onze regio. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren startende en snelgroeiende innovatieve ondernemingen hun kapitaalbehoefte tussen de € 100.000 – € 1,5 miljoen euro. Dit doen zij voor circa 15 tot 50 aanwezige investeerders.

Meer weten over Money Meats Ideas? Ga dan naar Money Meets Ideas - Private Banking - Rabobank

Online Cybercrime Event

Dinsdag 14 november hebben we het online evenement ‘Houd je geld veilig, herken fraude’ uitgezonden. We kijken terug op een mooie uitzending die heel goed werd beoordeeld door de mensen die live hebben meegekeken.

Verschillende vormen van online oplichting zijn voorbijgekomen. De experts van Rabobank en de Politie hebben tips gegeven om fraude te herkennen en te voorkomen. Want slachtoffers van cybercrime vind je terug in alle leeftijden. Ook heeft een slachtoffer van marktplaatsfraude haar verhaal gedeeld. En de toneelgroep Trap er niet in! heeft in een aantal sketches laten zien hoe oplichters te werk kunnen gaan.

Je kunt de uitzending terugkijken op een moment dat het jou uitkomt: www.rabobank.nl/veiligbankieren/online-fraude-event-14-november-2023