Coöperatiekring Noord-Holland Noord: 'Gelijke kansen voor ieder kind'

27 januari 2023 15:00

Kansenongelijkheid in Noord-Holland Noord is vaak onzichtbaar en toch overal aanwezig. Door deel te nemen in de stichting Coöperatiekring Noord-Holland Noord kunt u met uw vermogen, kennis en netwerk een bijdrage leveren aan een kansrijk toekomstperspectief voor kinderen in Noord-Holland Noord.

“Waar je wieg staat, mag niet je toekomst bepalen!”

In Nederland leeft circa 1 op de 10 kinderen in armoede. Om de kansengelijkheid van schoolgaande kinderen te bevorderen, is de Coöperatiekring opgericht. Dit is een geefkring bestaande uit een netwerk van betrokken inwoners uit Noord-Holland Noord. Samen ondersteunen zij met een financiële bijdrage en eventueel ook met hun kennis en hun netwerk concrete projecten die bijdragen aan een meer kansrijk toekomstperspectief voor kinderen.

Schenken met impact en betrokkenheid

De Coöperatiekring komt jaarlijks een aantal keer samen. Tijdens deze bijeenkomsten kiezen de deelnemers gezamenlijk projecten om te financieren en worden de resultaten door de gekozen goede doelen toegelicht. U weet daardoor altijd welke impact de donatie heeft gehad. Deelname biedt de mogelijkheid uw eigen netwerk uit te breiden en leert u meer over kansengelijkheid, goede doelen en over schenken aan goede doelen. Ook mensen die bij een andere bank bankieren kunnen deelnemen. Elke deelnemer doneert minimaal € 1.000.

Coöperatiekring & Rabobank

Het initiatief om de Coöperatiekring op te richten komt van klanten en leden van Rabobank. De Coöperatie is onafhankelijk van Rabobank en heeft een zelfstandig bestuur. Rabobank zet haar kennis en expertise in om de Coöperatiekring een start te geven.

Doet u mee?

Wilt u ook bijdragen aan het vergroten van de kansen van kinderen in Noord-Holland Noord of wilt u meer informatie? Ga dan naar de website van de Coöperatiekring via www.cooperatiekring.nl/nhn.