Voordracht kandidaat ledenraad

25 januari 2024 12:00

Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Voordracht nieuwe ledenraadsleden Rabobank 's-Hertogenbosch e.O.

Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Rabobank Waterland en omstreken zet haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie.

De ledenraad -bestaande uit maximum 50 leden van de bank- behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van Rabobank Waterland en omstreken. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats. Voor de invulling van de nieuwe en openstaande vacatures draagt de directie de volgende kandidaat voor:

    Anneke Schoorl uit Zuidoostbeemster Rob Schot uit Purmerend Rene D Bruinsma uit Purmerend Hanny Bruining-Wisse uit Middenbeemster

Het staat leden van Rabobank Waterland en omstreken vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 9 februari 2024 een e-mail naar communicatie.nhn@rabobank.nl. Wanneer er meer kandidaten zijn dan vacatures, wordt met de afvaardiging van de ledenraad en lokaal directeur afgestemd of er een verkiezing plaatsvindt in de kieskring of dat er een passende voordracht wordt gedaan. Via onze website houden we je op de hoogte. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan de vacatures worden de kandidaten zonder toestemming van de kieskring gekozen.