Green Deal als extra impuls verduurzamen bedrijven

28 maart 2024 14:00

In 2050 zijn alle bedrijventerreinen op Texel energieneutraal. Dat is het streven van de gemeente, Texels Ondernemersplatform en Rabobank. De partijen ondertekenden de Green Deal Duurzame bedrijventerreinen, waarmee ze zich committeren aan het ondersteunen bij het verduurzamen van de bedrijven die gevestigd zijn op de Texelse bedrijventerreinen. De Green Deal loopt tot 1 januari 2026.

Duurzame energie op een bedrijventerrein

“Ongeveer een kwart van het totale energieverbruik op Texel komt voor rekening van bedrijventerreinen”, geeft Rikus Kieft, wethouder Duurzaamheid aan. “Hier kunnen we door verduurzaming dus grote besparingen behalen. Dat is niet alleen goed voor ons eiland, maar uiteindelijk ook voor de portemonnee en vooral de bedrijfscontinuïteit van de ondernemer."

Energietransitie

De gevolgen van klimaatveranderingen worden steeds zichtbaarder. Ook op Texel. Met de afspraken rondom de Road to Paris en de afspraken over het klimaatakkoord lokaal op Texel, hebben veel organisaties de ambitie in actie te komen om in de toekomst energieneutraal te zijn. Iedereen dient een rol te pakken in deze energietransitie. Bij bedrijventerreinen ligt veel potentie om uitvoering aan de transitie te geven, aangezien zij voor ongeveer een kwart van de totale energie afnemen. Naast oplossingen op het vlak van energietransitie kunnen bedrijventerreinen ook veranderingen doorvoeren als het gaat om bijvoorbeeld het vergroenen. Dit kan bijvoorbeeld door minder asfalt en tegels te gebruiken zodat water beter weg kan lopen en planten ervoor kunnen zorgen dat er minder warmte wordt vastgehouden door stenen.

Green Deal Rabobank

De partijen zetten zich gezamenlijk in om de verduurzaming te versnellen van bedrijven die actief zijn op de bedrijvenparken in De Cocksdorp, De Koog, Den Burg (Wezenland, Noord en De Mars) en Oudeschild, Oosterend en De Waal, met onder andere aandacht voor bedrijven die te maken hebben met de energiebesparingsplicht. Momenteel wordt er door alle betrokken partijen gewerkt aan het opstellen van een actieplan. Zo gaan we onder andere in gesprek met de ondernemersverenigingen om acties goed aan te laten sluiten op de behoefte. In april wordt als eerste gestart op bedrijventerrein Oudeschild.

“We ondersteunen ondernemers met de uitdagingen en kansen van deze tijd. Met deze Green Deal geven we ondernemers inzicht in de mogelijkheden om zelf een stap te zetten in de energietransitie en circulaire economie. Dit vraagt om veranderingen en investeringen, maar biedt ook kansen. Denk bijvoorbeeld aan minder verspilling van grondstoffen en circulaire businessplannen. We gaan graag met ondernemers in gesprek om ze zo vooruit te helpen door het delen van onze kennis en netwerken en het meedenken over financiële oplossingen. Samen bereiken we tenslotte meer.” Aldus Harry Nieuwenhuizen, directeur coöperatieve Rabobank.

Energieneutraal en klimaatbestendig in 2050

De uiteindelijke ambitie is om in 2050 met alle bedrijven op Texel energieneutraal en klimaatbestendig te zijn en dat er op het niveau van grondstoffen en afval zoveel mogelijk wordt samengewerkt in de keten om verspilling te voorkomen. Door het creëren van aantrekkelijke bedrijventerreinen zorgen we ervoor dat bedrijven toekomstgericht zijn en er nieuwe verdienmodellen kunnen worden aangegrepen.

Wil je als ondernemer aan de slag met verduurzaming van je bedrijf of meer informatie over het project Green Deal? Stuur dan een e-mail naar Mariëlle de Munnik, Business Development Manager Rabobank, marielle.de.munnik@rabobank.nl.