Programma versnelt oplossingen voor voedselproblematiek

8 april 2022 12:12

Ons huidige voedselsysteem schiet tekort om in de toekomst wereldwijd iedereen te voeden. In de hele keten van boer tot bord zijn stappen nodig voor meer verantwoorde voeding met minder ecologische impact. Rabobank start daarom Food Forward: een programma voor elke Nederlandse regio waarbij de bank inzicht biedt in de uitdagingen voor de lokale voedselketen. Rabobank Research deed hiervoor uitvoerig onderzoek in onze regio, uitmondend in een regioscan voor Noord-Holland Noord. Op basis van die kennis gaat de bank met een groep gemotiveerde “foodies” aan de slag.

Oekraïne

Bijgaande regioscan Noord-Holland Noord is gebaseerd op data van vóór de oorlog in Oekraïne. Wij zijn ons bewust dat de wereld er op dit moment heel anders uitziet en dat dit zijn onvermijdelijke weerslag heeft op het wereldvoedselvraagstuk. Rabo Research monitort de ontwikkelingen en zal haar prognoses hierop afstemmen. Hoe Rabobank tegen deze humanitaire en economische (oorlogs)crisis aankijkt en welke acties wij ondernemen om de Oekraïners en onze klanten te ondersteunen, lees je op deze pagina: Rabobank: diep geschokt door oorlog; medewerkers in actie voor Oekraïners.

Regioscan Noord-Holland Noord

De regioscan geeft inzichten en signaleert kansen waarmee een groep deelnemers aan de slag gaan, tijdens de ‘Food Forward Track’. De groep vertegenwoordigt de gehele voedselketen, van boer tot bord. En bont gezelschap, variërend van studenten tot een e-commerce ondernemer en van een bestuurder tot een agrariër, gaat op zoek naar innovaties, nieuwe verdienmodellen en duurzame oplossingen. Tijdens het programma zorgt Rabobank voor coaching en begeleiding om ideeën werkbaar te maken. Zo wordt de groep getrakteerd op bedrijfsbezoeken, workshops over design thinking, prototyping, business modelling, op pitchtraining en op de mogelijkheid steun te verwerven voor hun voorstellen. Op die manier inspireert Rabo Food Forward haar netwerk en wil ze ondernemers en beslissers prikkelen om naar een toekomstbestendig en innovatiever voedselsysteem te werken.

Elkaar stimuleren duurzame keuzes te maken

Bob van der Hout, vakdirecteur Food & Agri van Rabobank in Noord-Holland Noord, ziet de toekomst van de voedselketen als een macro-economisch vraagstuk: “De voedselproblematiek heeft een breed spectrum, kent uiteenlopende raakvlakken en knelpunten. Juist daarom is het belangrijk dat stakeholders uit de volledige keten met elkaar in gesprek gaan. Op die manier creëer je nog meer draagvlak voor de problematiek en stimuleer je elkaar duurzame keuzes te maken.”

Van der Hout benadrukt dat, als het gaat om duurzaam ondernemen, er al veel gebeurt. “Veel ondernemers uit ons werkgebied zijn inmiddels serieus met het vraagstuk aan de slag. Het is inspirerend om te zien wat er de afgelopen jaren is bereikt. Van duurzame teeltmethodes, slimme verpakkingsmaterialen tot innovatieve groeistrategieën. Ondernemers worden steeds vindingrijker.”

Hij komt meteen met een voorbeeld. “Kijk naar de lokale agrariërs die hun bedrijf uitbreiden met een winkel en recreatieve activiteiten. Ze laten consumenten zien waar voedsel vandaan komt, wat ze eten en maken ze nog bewuster van een goede gezondheid. Dat maakt de cirkel mooi rond. Als bank kunnen we alleen maar trots zijn op deze ondernemers, voor wie hun vakgebied geen beroep is, maar een passie.”

Groene revolutie

Voor de Nederlandse landbouw staat een missie van een groene revolutie. Niet voor het eerst, na de Tweede Wereldoorlog was Rabobank al onderdeel van het succes van de eerste: boeren waren de motor van de economische ontwikkeling in ons land en maakten van Nederland de tweede landbouwexporteur van de wereld. Een tweede revolutie is nu nodig, en daarin heeft Rabobank wederom een rol. Daarbij rijden we niet zelf op de tractor, maar is de bank als leidende financier in de internationale food & agrisector wel de partner van de boer.

Food Forward past dan ook bij de missie van de bank, ‘Growing a better world together’.