Duurzaam Ondernemen - Onze maatschappelijke impact van 2023

10 januari 2024 11:53

We helpen ondernemers met de uitdagingen en kansen van deze tijd. Dat doen we met kennis, netwerken en financiële oplossingen rondom circulair ondernemen, digitalisering & innovatie en duurzaam bouwen. Om toekomstbestendig te blijven moeten ondernemers en sectoren immers mee met de transitie naar een nieuwe economie. Een economie waarin thema’s zoals circulair ondernemen, digitalisering, innovatie, duurzaam bouwen en internationalisering de boventoon voeren.

Duurzaamondernemen

Maar succesvol ondernemen vraagt ook om een bijdrage aan de zogeheten ‘brede welvaart’, waarin duurzaamheid, inclusiviteit, werkgelegenheid, welzijn, ontwikkeling en oog voor de samenleving een prominente plek innemen.

Het is onze ambitie om regionale ecosystemen te versterken én om in de komende drie jaar 100.000 ondernemers aantoonbaar duurzaam te laten groeien. Rabobank biedt ondernemers verschillende programma’s, instrumenten en financieringsmogelijkheden die specifiek gericht zijn op duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld de Rabo Duurzame Innovatieprijs. Hieronder lichten we nog een aantal voorbeelden van onze impact in 2023 uit.

CIRCO Tracks: elkaar inspireren op het vlak van circulariteit

Onze maatschappij vraagt om minder verspilling van grondstoffen, producten die langer meegaan en slim worden hergebruikt. Met het organiseren van CIRCO Tracks biedt Rabobank, samen met andere partijen, ondernemers de mogelijkheid om aan de slag te gaan met vraagstukken die zij binnen dezelfde keten tegenkomen. In 2023 zijn er twee CIRCO Tracks georganiseerd: CIRCO Track Windmolens en CIRCO Track Bierbrouwen. In totaal gingen 15 ondernemers in een driedaags opleidingsprogramma samen aan de slag met circulariteit. Door bedrijven met vraagstukken rondom nieuwe circulaire businessmodellen bij elkaar te zetten kun je elkaar inspireren. Zo help je elkaar om meer concrete plannen te maken om te verduurzamen en de verduurzaming samen met de hele keten op te pakken. De gezamenlijke aanpak is belangrijk, omdat je samen veel verder komt dan alleen. Het opleidingsprogramma helpt deelnemers duurzaamheidsambities te concretiseren.

Wil je meer weten over de CIRCO Tracks of zie je kansen om een CIRCO track in jouw keten te organiseren? Dan kun je dit laten weten door te mailen naar commucatie.nhn@rabobank.nl.

Green Deal regio West-Friesland

Om energieneutraal te kunnen ondernemen hebben diverse partijen in regio West-Friesland de samenwerking opgezocht. Zo ondertekenden Rabobank, ING, ABN AMRO, de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) en het Duurzaam Ondernemersloket op 30 juni de Green Deal Duurzame bedrijventerreinen. Hiermee geven ze commitment om de 3.000 ondernemers op de Westfriese bedrijventerreinen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf.

Samen stappen zetten
‘We willen ondernemers helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden om zelf een stap te zetten in de energietransitie. De drie banken doen dat door hun kennis en ervaringen met andere klanten te delen met de ondernemers. Bovendien helpen ze ons als loket meer ondernemers te bereiken via hun netwerk. Zo kunnen we tijdens bijeenkomsten van het Duurzaam Ondernemersloket meer ondernemers informeren over de kansen die voor het grijpen liggen. Tot slot ondersteunen de drie banken het Duurzaam Ondernemersloket financieel en staan ze klaar om ondernemers op financieel vlak te adviseren en verder te helpen.’

Symbolische aftrap
Op 30 juni 2023 trapten de partijen hun samenwerking symbolisch af door samen een boom te planten op bedrijventerrein Industrieweg in Westwoud. Ook werd deze middag de Green Deal officieel getekend door de betrokken partijen.

Als Rabobank zijn wij betrokken bij de verduurzaming van 22 bedrijventerreinen in regio West-Friesland. Inmiddels zijn we ook druk bezig op Texel en Den Helder om samenwerkingen aan te gaan en ondernemers op de bedrijventerreinen daar te helpen. Wil je meer weten over verduurzaming van bedrijventerreinen en hoe Rabobank hierbij kan helpen, klik dan hier voor meer info: https://www.rabobank.nl/bedrijven/groei/duurzaamheid/bedrijfspand-verduurzamen

Rabobank

Samenwerking Rabobank en PIM NH verlengd!

Een van de programma's waar Rabobank mee samenwerkt is PIM (het Programma Investeringsgereed Innovatief Noord-Holland). Met hulp van PIM NH hebben innovatieve mkb-ondernemers uit Noord-Holland sinds 2017 een recordbedrag van 200 miljoen aan financiering opgehaald.

De bedrijven die begeleid zijn door PIM NH werken aan oplossingen voor de maatschappelijke opgaves. Op zoek naar deze oplossingen betreden ondernemers vaak nog onontgonnen gebied. Daarom zijn ze vaak opzoek naar alternatieve vormen van financiering.

Vanaf de start ruim 800 ondernemers begeleid
PIM NH helpt mkb-ondernemers met financieringsvragen door middel van maatwerkadvies gericht op het verbeteren van een bedrijfsplan en financieel model. Daarnaast geeft PIM NH inzicht over de financieringsmogelijkheden en het matcht de ondernemers aan de juiste financiers. Zo’n 40 PIM-adviseurs, bestaande uit (oud-)ondernemers en investeerders, hebben sinds medio 2017 ruim 800 mkb-ondernemers begeleid. “Het is daarmee echt een programma uitgevoerd door en op maatgemaakt voor ondernemers”, zegt Tom van de Schoot, projectleider PIM. De komende jaren wil het team van PIM NH nog vele ondernemers begeleiden.

PIM NH biedt MKB toegang tot kapitaalmarkt
Met PIM investeert de provincie Noord-Holland in duurzaam, innovatief en gezond midden- en kleinbedrijf. Tom van de Schoot, projectleider PIM NH: ‘’PIM NH helpt mkb-ers om hun duurzame en innovatieve ideeën en dromen werkelijkheid te laten worden. Door onze unieke een-op-een begeleiding zijn wij in staat een snelle vooruitgang te boeken voor deze ondernemers en hen de persoonlijke aandacht te geven die zij verdienen."

PIM NH koppelt daarbij door de persoonlijke aandacht elke mkb-er aan de juiste investeerder zoals Rabobank en zoekt actief naar alternatieve financieringsvormen. Op deze manier geven wij hun toegang tot de kapitaalmarkt en worden de duurzame en innovatieve ideeën van ondernemers werkelijkheid’.

Eind 2023 heeft Rabobank de samenwerking met PIM NH verlengd om zo nog meer ondernemers te kunnen helpen.