Coöperatiekring voor gelijke kansen voor jeugd in Achterhoek en Twente

10 oktober 2023 17:25

Lokale kartrekkers lanceren een nieuwe geefkring: Stichting Coöperatiekring Achterhoek-Twente. Door gezamenlijk bij te dragen aan projecten die kansengelijkheid vergroten, strijdt de Coöperatiekring voor gelijke kansen voor alle jongeren uit de Achterhoek en Twente.

A group of six multi-ethnic children 6-7 years old playing soccer at summer camp. They are standing in a row smiling in their uniforms of royal blue shirts in the park. One African-American girl is looking at the camera.

Ongelijkheid is vaak onzichtbaar, maar toch overal aanwezig. Ook in de Achterhoek en Twente. Door de coronacrisis zijn de verschillen tussen jongeren in het onderwijs nóg groter geworden. Jongeren in een achterstandsituatie zijn nog verder achterop geraakt. Een aantal kartrekkers uit de regio vindt dat het tijd wordt om hier iets aan te doen en heeft de handen ineengeslagen om een geefkring op te richten.

Deelnemen kan met donatie vanaf € 1.000,-

Deelnemen aan de Coöperatiekring kan met een donatie vanaf €1.000. De kring verdeelt gezamenlijk de totale financiële bijdragen over projecten die financiering nodig hebben en bijdragen aan het bevorderen van gelijke kansen. Denk aan huiswerkbegeleiding voor kinderen in achterstandssituaties, extra taallessen voor jongeren met een taalachterstand of laptops voor kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van het minimuminkomen.

“We zoeken nog nieuwe leden”

Bundelen van middelen

June Nods, voorzitter Stichting Coöperatiekring Achterhoek-Twente: “Om onze impact te vergroten schenken we gezamenlijk als kring. We bundelen onze middelen en steunen concrete projecten die kansengelijkheid voor jongeren t/m 27 jaar bevorderen. We komen een paar keer per jaar samen, verdiepen ons in het thema en leren van onze ervaringen. Omdat we met elkaar een eigen project financieren, voelen we ons betrokken bij de besteding van onze bijdrage. Als deelnemer krijg je terugkoppeling over de resultaten van het project. Zo krijgt je donatie meer betekenis. We zoeken nog nieuwe leden voor de kring.”

Meer informatie

Direct aanmelden of via een persoonlijk gesprek meer informatie ontvangen over de Coöperatiekring? Dat kan via de website www.cooperatiekring.nl/achterhoek-twente.

Coöperatiekring Achterhoek-Twente is een onafhankelijke stichting. De ANBI-status is aangevraagd. Donaties kunnen afgetrokken worden in de aangifte inkomstenbelasting.
Rabobank faciliteert de zelfstandig opererende stichting in de opstartfase. Iedereen kan deelnemen aan de kring, ook betrokkenen die geen klant van Rabobank zijn.